Praha, 8. července 2019 – Piráti varovali úřady před závažnými dopady v případě pokračujícího nedodržování zákona o střetu zájmů a evropského finančního nařízení. Piráti dnes zaslali osm dopisů, ve kterých požadují, aby jednotlivé úřady postupovaly dle zákona a tedy stejně jako Státní zemědělský a intervenční fond zastavily proplácení dotací pro společnosti z koncernu Agrofert. „Pouze jeden český úřad přestal proplácet dotace ve světle všech důkazů o střetu zájmů českého premiéra. Ostatní úřady v tom pokračují s vědomím, že tyto platby jim Evropská komise neuhradí. S prostředky daňových poplatníků nelze takto hazardovat, jelikož jsou nutně potřebné například ve školství, sociálních službách nebo při podpoře kultury,“ komentuje situaci předseda Pirátů Ivan Bartoš. Nestandardním postupem českých úřadů ve vztahu ke koncernu Agrofert se zabývá nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, neboť celá věc samozřejmě může mít trestněprávní dohru.

Dle předběžné auditní zprávy Evropské komise je porušován český zákon o střetu zájmů, který zamezuje tomu, aby společnost ovládaná členem vlády získávala veřejné zakázky, dotace, investiční pobídky či ovládala média. „Premiér a jemu podřízená ministerstva musí dodržovat zákony stejně jako běžný občan. Zaslal jsem proto dnes osm dopisů jednotlivým úřadům, a to například agentuře Czechinvest, která dříve schválila investiční pobídku pro společnosti z koncernu Agrofert ve výši 343 milionů korun. V souvislosti s proplácením dotací jsem se obrátil například na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Státní fond životního prostředí či Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Dopis dnes obdrželo rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které by mělo vydat jasné stanovisko k přidělování veřejných zakázek společnostem z koncernu Agrofert,“ popisuje situaci Bartoš.

„Představitelé koncernu Agrofert ani předseda vlády Andrej Babiš nikdy neuvedli jedinou nezávislou autoritu, která by tvrdila, že premiér není ve střetu zájmů. K tomuto kroku jsem Andreje Babiše vyzval ve své interpelaci, ten ve své odpovědi ze dne 16. května 2019 odmítl uvést byť jedno jediné jméno odborníka, který by dodržování českých a evropských předpisů v souvislosti s jeho osobou potvrdil,” dodává Bartoš. Naopak ovládání koncernu Agrofert ze strany Andreje Babiše lze podle Pirátů jednoduše doložit přímo zněním jednotlivých zákonů či například těmito důkazy:

  1. Předběžné auditní zprávy Evropské komise v souvislosti se střetem zájmů členů vlády ČR

  2. Nezávislá analýza právních expertů JUDr. Viktora Rossmanna a Mgr. Anny Dolejské

  3. Výpisy ze slovenského registru „partnerov veřejného sektora“

  4. Pirátská právní analýza střetu zájmů

  5. Analýza Právního servisu Evropské komise

  6. Dokument OECD – Standard pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti

  7. Nepravomocné rozhodnutí přestupkového úřadu v Černošicích

  8. Celá řada odborných stanovisek od tuzemských i zahraničních expertů

„Úředníci státní správy, kteří rozhodují o případném zastavení proplácení dotací z důvodu střetu zájmů premiéra, jsou bohužel pod tlakem i z důvodu politizace státní správy. Přesto je nezbytné, aby se nebáli rozhodnout nezávisle a ve veřejném zájmu dle platných právních předpisů,“ komentuje Bartoš.