Praha, 17. září 2020 – Kontroverzní evropská směrnice o autorském právu, která v článku 17 (dříve 13) zavádí automatizované filtrování a mazání obsahu na internetu, byla schválena v létě 2019. Nyní je na jednotlivých státech, jakým způsobem ji začlení do své legislativy. Pro tento účel probíhají veřejné konzultace na české i na evropské úrovni. Pirátský poslanec Ondřej Profant upozorňuje na to, že Česko ve své verzi návrhu nedostatečně zohledňuje právo na svobodu projevu a obecně upřednostňuje zájmy majitelů autorských práv. Žádá proto nápravu.

Ministerstvo kultury, které implementaci směrnice připravuje, svolává konzultace na národní úrovni. V pracovní verzi českého legislativního návrhu však chybí dvě důležité pojistky pro uživatele, které jsou obsažené přímo v textu směrnice: ochrana výjimek před smazáním a zakázání plošného dohledu. „I když se směrnicí nesouhlasíme, respektovali jsme postoj ministerstva do textu směrnice zasahovat co nejméně a v podstatě ji jen ‚překlopit' do našeho autorského zákona. Zatímco však práva držitelů autorských práv jsou ošetřena opravdu důsledně, z návrhu implementace vypadly pojistky chránící svobodu projevu uživatelů. Zejména jde o ‚právo nebýt smazán' v případě, že je chráněné dílo použito například pro účely recenze nebo karikatury. Dále chybí zákaz obecné povinnosti v oblasti dohledu. Ze strany ministerstva jde nicméně jen o pracovní verzi, věřím tedy, že naše připomínky budou do finální verze zapracovány,” komentuje Profant.

„Výhrady mám i k průběhu konzultací, ke článku 17 totiž proběhlo jen jedno ústní setkání. I když jsem byl náměstkyní písemně ujištěn, že budou ústní konzultace po pominutí koronakrize obnoveny, nestalo se tak. Místo toho proběhly konzultace jen písemně, kdy jsme na vyjádření dostali velmi šibeniční termíny. Kromě toho neměli stakeholdeři k dispozici dopadovou analýzu, která vzniká až souběžně s návrhem implementace,” dodává Profant.

Na evropské úrovni organizuje konzultace Evropská komise, která má za úkol vydat pokyny pro národní státy i pro poskytovatele online služeb, kde bude vysvětleno mimo jiné, jak přesně by filtry pro nahrávání obsahu (tzv. upload filtry) měly vypadat. Pirátské myšlenky zde reprezentuje mládežnická organizace Young Pirates of Europe. Hlavním prvkem, který zde mladí Piráti prosazují, je princip tzv. „presumpce neviny”. Tedy, že v případech, kdy není dle automatizovaného filtru jednoznačné, zda nahraný obsah porušuje autorské právo, má zůstat nahrán, dokud jej neposoudí člověk. Proti tomuto principu ostře vystupují zástupci nositelů práv, kteří požadují, aby i tento obsah byl preventivně smazán.

„Young Pirates of Europe odvádějí v evropských konzultacích skvělou práci. Mrzí mě, že Komise v návrhu připouští použití automatických filtrů, které považuji za vážné ohrožení svobody projevu na internetu. Princip, že sporný obsah má zůstat online, dokud o něm nebude rozhodnuto člověkem, je proto klíčovou pojistkou pro práva uživatelů. Věřím, že Evropská komise nepodlehne tlaku zábavního průmyslu a tento princip bude v pokynech Komise obsažen,” popisuje aktivitu mladých evropských Pirátů pirátský europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.