Praha, 4. června 2018 – Na pirátské poslance se v posledních měsících obracejí právní zástupci mnoha poškozených klientů, kteří přišli o své peníze investované do obchodů s finančními deriváty CFD (tzv. contracts for difference) u některých nesolidních společností. Piráti proto varují před praktikami takových společností a zároveň uvádí postup, jak se mohou lidé před oklamáním chránit.

Cílem nekalých praktik zástupců některých společností je primárně připravit klienty o investované prostředky skrze nevhodné investování nebo vysoké poplatky. Takové společnosti různě vznikají, zanikají či mění název. Zástupci daných společností kontaktují potenciální klienty obvykle přes telefon a nabízejí jim možnosti zhodnocení finančních prostředků investováním především na akciovém trhu. Klientům už nicméně nezdůrazňují, že se jedná o velmi rizikovou investici, pro kterou je nutné dostatek znalostí finančního trhu i času k administraci obchodů. Naopak je často klamným způsobem nutí ke vložení prostředků na online platformu. Nevysvětlují často ani princip obchodů s CFD.

„Se situací ohledně nekalých praktik při investování pomocí obchodů s CFD jsem byl seznámen stejně jako několik dalších poslanců z jiných stran. Předpokládám, že bychom měli tuto praktiku nesolidních společností probrat na jednání příštího podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy i se zástupci ČNB. Základem předcházení klamání spotřebitelů je především objektivní a dostatečné informovaní potenciálních klientů,“ uvádí pirátský poslanec a místopředseda podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy Tomáš Martínek.

CFD jsou finanční deriváty, které umožňují investorům těžit z nárůstu nebo poklesu cen podkladových finančních instrumentů a často se používají ke spekulaci na tyto ceny. Například v případě akcií se jedná o derivát, který umožňuje spekulovat na pohyby cen těchto akcií, aniž by investor musel podkladové akcie sám vlastnit. Může se tak v některých případech jednat pouze o “sázecí hru”, kdy ztráta klienta je zároveň zisk zprostředkovatele a naopak. Zprostředkovatel tak v těchto případech nemá žádný zájem zhodnotit klientovy prostředky.

Spory s klienty často společnosti řeší tak, že jim vrátí zlomek investovaných prostředků a zároveň je přesvědčí, že se jedná o jejich chybu. V těchto případech navíc často nejsou tyto společnosti vázaných zástupců dostatečně regulovány českým dozorovým orgánem ČNB, protože se odvolávají na zastupovanou společnost s licencí udělenou v jiné zemi. Finanční arbitr odmítá řešit spory mezi klientem a českým vázaným zástupcem, který zastupuje zahraniční subjekt.

Vzhledem k tomu, že regulátoři nemohou ochránit klienty před jejich špatnými rozhodnutími, v některých zemích včetně Spojených států zakazují nebo omezují používání CFD. V Evropě jsou snahy za účelem ochrany spotřebitelů omezit úroveň tzv. pákového efektu, který může neinformované klienty rychle připravit neodborným zásahem o velkou část prostředků.

Doporučení Pirátů

Piráti doporučují lidem, kteří by chtěli obchodovat na finančních trzích, aby si nejdříve uvědomili, že se jedná o rizikové investování, při kterém je nutné mít dostatek znalostí i času. O daném zprostředkovateli by si lidé měli nejdříve zjistit informace včetně důvěryhodných referencí. Základní informace lze nalézt v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeném Českou národní bankou, kde by měl být uveden typ subjektu, případně i koho zastupuje. Pro informace o vlastnících společnosti je možné využít Veřejný rejstřík. U společnosti by měl spotřebitel ověřovat i existenci reálné kamenné pobočky v České republice a českého telefonního čísla pro případné reklamace.

Klient by měl také vědět, zda se jedná či nejedná o obchody s CFD. Pokud chce klient využít obchody s CFD, měl by znát dostatečně jejich princip a rizika. Vždy je dobré podrobně si přečíst veškeré smluvní informace a jiné podmínky zprostředkovatele. Jako preventivní opatření doporučují Piráti také do chytrých telefonů instalovat některou aplikaci, která umožňuje získání referencí neznámých telefonních čísel před přijmutím hovoru (pozn. pro OS Android například aplikace Můžu to zvednout?.