Praha, 10. září 2018 – Poslanecký klub Pirátské strany uspořádal otevřené výběrové řízení na pozici nominanta do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V rámci něho vybrala výběrová komise složená z expertů strany i nezávislých odborníků na základě předem stanovených hodnotících kritérií vhodného nominanta – JUDr. Olgu Ulrichovou.

„Jsem rád, že se nám podařilo vybrat odborníka z praxe. Otevřená výběrová řízení mají smysl a budeme v nich i nadále pokračovat,” říká poslanec, místopředseda Volebního výboru a člen výběrové komise Ing. Tomáš Martínek. „Vybraná kandidátka bude nyní volena Poslaneckou sněmovnou PČR v tajné volbě. S ohledem na to, že Piráti jsou parlamentní strana s nejvyšším volebním ziskem, která nemá v RRTV žádného nominanta, předpokládám, že ostatní poslanecké kluby budou respektovat poměrné zastoupení a podpoří našeho nominanta. RRTV se zabývá mimo jiné správním právem. Zkušený právník tak bude pro Radu velkým přínosem,” dodává Martínek.

JUDr. Olga Ulrichová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, její rigorózní práce byla na téma „Úkoly a postavení České televize”. Pracuje dlouhodobě jako právník v mediální oblasti. Momentálně se věnuje hlavně právu veřejných zakázek a závazkům z občanského práva, má i zkušenosti z práva obchodního, správního a autorského.