Praha, 23. srpna 2021 – Odpadové hospodářství je jedním z hlavních programových bodů koalice Pirátů a Starostů v oblasti péče o životní prostředí. Řešení nabízí ve snížení plýtvání surovinami a v maximálním využívání odpadu. Specifickou složkou odpadu je bioodpad, který tvoří velkou část komunálního odpadu a většina jej nyní končí na skládce nebo ve spalovně. Piráti přitom už více než před deseti lety začali prosazovat komunitní kompostování, díky němuž lze bioodpad přeměnit v kvalitní organické hnojiv a tím pomáhat zlepšovat stav a úrodnost půdy.

Olga Richterová, poslankyně a 1. místopředsedkyně Pirátů, se v roce 2010 zapojila do projektu na komunitní kompostování v Praze 10 kvůli chybějícím popelnicím na bioodpad. Díky její iniciativě došlo k instalaci komunitního kompostéru ve vnitrobloku a několik let fungoval, dokud obec nezavedla právě popelnice na bioodpad. „Byl to začátek mého veřejného angažmá. Obešla jsem sousedy, domluvila kontejner s úřadem a s dalšími jsme několik let provozovali komunitní kompostér. Na podzim bylo potřeba vyházet hlínu, průběžně jsme informovali lidi o vhodnosti jednotlivých typů odpadů, novým lidem jsme předávali kódy a vstupní informace,” sdělila Olga Richterová, lídryně do voleb za kraj Praha.

Jak uvedla pirátská poslankyně, osvědčil se systém, kdy zájemci o kompostování získali kód pro otevření kompostéru, aby jej nebylo možné použít místo běžného odpadkového koše. Veškeré informace týkající se péče o kompostér chodily mailem. Díky tomuto systému se v kompostu neobjevovaly věci, které do něj nepatří. Podobné akce organizují Piráti po celé republice, mnozí kompostují i doma.

„Pokud ve volbách uspějeme, budeme v souladu s naším programem prosazovat pohled na bioodpad jako na surovinu. Chceme rozvíjet komunikaci mezi oborovými kompostářskými organizacemi, zemědělci a ministerstvy tak, aby se podpořil odbyt kompostu a jeho aplikace na zemědělskou půdu. Neméně důležité je pro nás právě komunitní a domácí kompostování, kdy chceme podporovat města a obce v tom, aby svým obyvatelům tuto možnost umožnily a skrze osvětu občanům ukazovat výhody kompostování. Chceme také, aby se domácí a komunitní kompostování dalo započítávat do třídících cílů,” řekl František Elfmark, garant programového bodu Snížení množství odpadů oběhovým hospodářstvím.

„To, co se i díky Olze podařilo rozvinout v některých městských částech, a co funguje také v mnoha dalších českých městech, by mělo být zcela běžnou praxí všude. Podíváme-li se do zahraničí, tak oddělený sběr bioodpadu funguje velmi dobře např. v Belgii, kde mají obce povinnost zajistit třídění bioodpadu již od začátku 90. let nebo ve Slovinsku, kde mají domácnosti povinnost kompostovat nebo předávat ke kompostování svůj bioodpad a zhruba polovina obyvatel uvádí, že skutečně kompostuje doma,”doplnil pirátský poslanec Elfmark, který je i členem Výboru pro životní prostředí.

Během tohoto volebního období Piráti prosadili omezení používání jednorázových plastů a pečlivější třídění odpadů v Poslanecké sněmovně. V rámci odpadového balíčku navrhovali rychlejší ukončení skládkování využitelných odpadů, většina Sněmovny však rozhodla o pozdějším termínu v roce 2030.