Praha, 26. ledna 2018 – Na dnešní pokračující schůzi Sněmovny schválili poslanci návrh technické vládní novely, která o rok odsouvá sankce za nepoužívání eReceptů. Piráti odložení sankcí vítají, ale nevidí ho jako dlouhodobé a systémové řešení. Tím by bylo zrušení povinnosti výhradního používání eReceptů.

„Hlasovali jsme i pro úplné zrušení povinnosti vydávat eRecepty, kterou navrhoval poslanc Jaroslav Dvořák, ta neprošla. Očekávám, že ministerstvo zapracuje i připomínky Pirátů k výjimkové vyhlášce 415/2017 Sb., které by měly práci lékařů s eReceptem ještě v mnohém ulehčit, a které jsme předkládali již v prosinci 2017,“ uvedl poslanec a místopředseda výboru pro zdravotnictví Pirátů Petr Třešňák.

Piráti již dříve vyzvali Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby pracoviště nevybavená výpočetní technikou mohla vystavovat papírové recepty i po 1. lednu 2018. Řada starších praktických lékařů i specialistů v odlehlých regionech se totiž chystá kvůli povinným eReceptům ukončit praxi. Piráti odmítají, aby zavádění elektronizace ve zdravotnictví bylo provázeno podobnou šikanou:

„Smyslem je přece dosáhnout lepší efektivity nejen celého systém, ale hlavně ulehčit práci lékařům i lékárnám tak, aby to mělo hlavně pozitivní dopad na pacienty. Avšak funkcionality jako lékový záznam doposud systém neumožňuje. Nechceme díky povinné elektronické preskripci vyhnat zkušené starší lékaře, za které navíc nemáme náhradu. Dostupnost zdravotní péče pro obyčejné lidi se takhle ve finále spíše zhorší, než zlepší,“ říká Třešňák a doplňuje: „Z vlastní zkušenosti se negativní dopad na pacienty projevuje například i pomalou odezvou systému, kdy v přeplněných čekárnách pediatrů čekají maminky s dětmi, zatímco lékař se snaží tisknout e-recept.“