Praha, 13. listopadu 2020 – Poslanecký klub Pirátů vyhlašuje výběrové řízení na pozici nominanta České pirátské strany do Dozorčí rady Státního fondu podpory investic (SFPI), která funguje jako kontrolní orgán. Konečný výběr kandidátů bude učiněn na plénu Poslanecké sněmovny.

„Otevřená výběrová řízení, na rozdíl od ostatních politických stran, pořádáme standardně na takto obsazované pozice. Chceme tím dát příležitost přihlásit se do výběrového řízení všem a současně vybrat osobu, která bude mít skutečně odbornost adekvátní dané pozici,” uvádí poslanec Tomáš Martínek, předseda nominačního týmu poslaneckého klubu Pirátů.

Uchazeči musí splnit základní podmínky stanovené zákonem. Mezi další požadavky patří odbornost v oboru ekonomie či podpory bydlení, podrobná znalost zákona o Státním fondu podpory bydlení, bezúhonnost i vysoká osobní integrita a další. Zájemci musí také předložit motivační dopis s vizí působení na dané pozici.

Více informací o výběrovém řízení je k dispozici na pirátském fóru. Zájemci o post nominanta Pirátů se mohou do výběrového řízení přihlásit elektronicky.

O SFPI:

Státní fond podpory investic je státní fond v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který vznikl přejmenováním Státního fondu rozvoje bydlení k 1. červnu 2020 na základě novely č. 113/2020 Sb. Účelem SFPI a jeho veřejným posláním je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky do roku 2020, schválenou vládou České republiky, a podporovat též udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. Koncepce bytové politiky státu je založena na předpokladu bydlení jako sdílené odpovědnosti jednotlivce s nezastupitelnou rolí státu. Dostupnost, stabilita a kvalita bydlení jsou hlavní pilíře politiky SFPI.