Praha, 11. ledna 2019 – Poslanecký klub Pirátů vyhlašuje výběrové řízení na pozici nominanta České pirátské strany do Dozorčí rady Vinařského fondu. O všech navržených kandidátech bude rozhodovat Poslanecká sněmovna. Sedmičlenná Dozorčí rada je kontrolním orgánem Vinařského fondu.

„Otevřená výběrová řízení, na rozdíl od ostatních politických stran, pořádáme standardně na takto obsazované pozice. Chceme tím dát příležitost přihlásit se do výběrového řízení všem a současně vybrat osobu, která bude mít odbornost adekvátní dané pozici,“ uvádí poslanec Tomáš Martínek, místopředseda sněmovního Volebního výboru.

Uchazeči musí splnit základní podmínky stanovené zákonem. Mezi další požadavky patří odbornost v oboru zemědělství nebo v zemědělské ekonomii, podrobná znalost vinařského zákona, bezúhonnost, vysoká osobní integrita a další. Zájemci musí také předložit motivační dopis s vizí působení na dané pozici.

Zájemci o post nominanta Pirátů se mohou do výběrového řízení přihlásit eletronicky.