Praha, 8. července 2020 – Předseda Pirátů Ivan Bartoš vyzval dnes dopisem premiéra Andreje Babiše, aby zveřejnil smlouvy ohledně dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Řada z nich je totiž stále v režimu utajení, a tudíž se k nim nemůže dostat veřejnost, experti a ani poslanci. „Dostavba Dukovan má podle odhadů vyjít až na 162 miliard korun a bude mít velké dopady na ceny energií pro občany a obecně celou ekonomiku České republiky. Příprava projektu tak musí probíhat maximálně transparentně pod veřejnou kontrolou a za podmínek, které budou co nejvýhodnější pro stát a všechny obyvatele,“ uvedl Bartoš.

„Obrátil jsem se písemně na pana premiéra s žádostí o zveřejnění smluv, které plánují vláda či jednotlivá ministerstva uzavřít ve věci dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Řadu z nich totiž vláda stále ponechala v utajeném režimu ‚vyhrazené‘, což ztěžuje poslancům přípravu na jednání a znemožňuje kontrolu veřejností i experty,“ popsal šéf Pirátů důvody, které ho vedly k odeslání dopisu. Jedná se podle něj zejména o rámcové smlouvy a prováděcí smlouvy mezi vládou, společností ČEZ a případně dalšími firmami, včetně dceřiných společností ČEZ, které řeší jednotlivé smluvní vztahy.

„Vzhledem k tomu, že jsme v tomto volebním období za Piráty prosadili zrušení výjimky z registru smluv pro ČEZ a další státní firmy, tak budou všechny tyto smlouvy po podpisu stejně zveřejněny. Neexistuje tedy logický důvod, proč neumožnit veřejnou kontrolu již nyní,“ dodal Bartoš.

Piráti již minulý měsíc předložili vládě seznam požadavků na zefektivnění, zprůhlednění a snížení ceny projektu dostavby Dukovan. Za zásadní například považují, aby se projekt definoval až na základě aktualizované energetice koncepce ČR a ne té z roku 2015, aby případný záměr nerealizoval ČEZ, ale stát. A to ať již z důvodu úspor, tak z důvodu bezpečnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu i ČEZ však změnu odmítají a nadále trvají na nevýhodném modelu, kdy by obří záměr dotovali formou příspěvku spotřebitelé.

<embed alt="Celé znění dopisu předsedy Pirátů Ivana Bartoše premiérovi" embedtype="image" format="left" id="10145" />.