Praha, 15. března 2020 – Premiér Babiš na poslední chvíli dodatečně zařadil na program vlády na pondělí 16. března projednání zákona o evidenci skutečných majitelů. Tento zákon oproti původnímu záměru obsahuje účelovou výjimku pro firmy zaparkované ve svěřenských fondech, podle které by Babiš nebyl skutečným majitelem Agrofertu.

Poslanec Pirátů František Navrkal k tomu uvedl:

„Je velmi podivné, že si vláda po mnohaměsíčním odkládání jen krátce po vyhlášení nouzového stavu kvůli koronaviru našla čas právě na zákon o evidenci skutečných majitelů, který má velký dopad na premiéra Babiše. Zákon byl na program vlády zařazen až dodatečně po rozeslání oficiálního programu. Podle vládního informačního systému se tak stalo ve čtvrtek odpoledne.“

Vláda má nyní na stole dva návrhy týkající se skutečných majitelů firem. Jednak návrh od Marie Benešové, který sporné ustanovení o svěřenských fondech obsahuje, ale také návrh Legislativní rady vlády, který ho vypouští a nahrazuje ho nejasným odkazem na obecnou právní úpravu u obchodních korporací. Protože reálný dopad druhé varianty je nejasný, měl by být text přepracován.

„Nedávno bylo Česko kritizováno protikorupční skupinou Rady Evropy GRECO, že kašle na boj s korupcí. Teď ministerstvo spravedlnosti pod vedením Marie Benešové dokonce samo předložilo korupční zákon na míru Babišovi, když všichni řeší koronavirus. Vyzýváme vládu, aby návrh zákona z jednání stáhla a problémové ustanovení urychleně přepracovala. Zákon nesmí zvýhodnit Agrofert proti jiným firmám, které nejsou ve svěřenském fondu. Pokud zákon v této podobě doputuje do Sněmovny, navrhneme vypuštění této účelové výjimky,“ doplňuje předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

V srpnu 2019 ministryně Benešová přislíbila předložit vládní novelu do konce roku. Legislativa, která je reakcí na směrnici EU o praní špinavých peněz, měla přitom být účinná již od 10. ledna 2020. Česká republika lhůtu nedodrží o více než rok. Piráti na tuto skutečnost opakovaně upozorňovali, stejně jako na hrozící pokutu od Evropské unie za nesplnění povinností členského státu. Ministryně se však zaklínala tím, že jí jde o kvalitu a výsledek teď vidíme všichni.

„Takovýto svévolný přístup je neakceptovatelný, a proto se obrátím na vládní Odbor kompatibility s právem Evropské unie o jasné stanovisko ohledně souladu tohoto opatření s evropským právem. Případně by tento návrh měla posoudit Evropská komise,” dodává pirátský poslanec František Navrkal.