Praha, 2. ledna 2020 – V pondělí 6. ledna má vláda projednat dokument „Strategie rozvoje Lesů ČR, s.p. na období od 1.9.2019 do 31.12.2024“, který má zpětně vejít v platnost, a to od 1. září 2019. Piráti postup, jakým byl dokument předložen, považují za nešťastný. Mimořádně nedostatečná je dle nich i samotná strategie, dle níž má státní podnik hospodařit do roku 2024 s hlubokými ztrátami, protože obsahuje celou sérii velmi podstatných vad a nesrovnalostí. Piráti varují, že ekonomická situace Lesů ČR je velmi vážná a nemá historické obdoby a žádají o řádné dopracování strategie.

Na prvním místě vytýkají Piráti strategii vady v podobě zamlčování řady podstatných skutečností, nedostatečná či zcela scházející vysvětlení problémů v Lesích ČR. Jde třeba o manipulativní popisy příčin eskalace kůrovcové kalamity, příčin extrémního propadu cen dřeva a v důsledku i propadu podniku do hlubokých ztrát.

„Grafy uvedené v dokumentu odhalují, že u Lesů ČR došlo ve srovnání s rokem 2014 do roku 2019 k propadu cen dříví o 46 až o 76 procent. Takto extrémní propad nemá racionální vysvětlení a neodpovídá ani vývoji na středoevropském trhu se dřevem. Pro srovnání – dle poslední výroční zprávy Bavorských státních lesů došlo u tohoto sousedního státního podniku ve stejném období ke snížení cen smrkové kulatiny o 19 procent. Není ani známo, že by k tak extrémním propadům cen dřeva, k jakým došlo u Lesů ČR, došlo u Vojenských lesů a statků ČR. Autoři Strategie Lesů ČR by měli nejprve řádně vysvětlit, proč je vývoj u Lesů ČR natolik odlišný a teprve po forenzní diagnóze příčin navrhovat vládě léčbu v podobě plánu ztrátového hospodaření či vydávání dluhopisů,” uvádí poslanec a místopředseda Podvýboru pro lesní hospodářství Radek Holomčík

Za mimořádnou pozornost podle Pirátů stojí fakt, že největší propad v prodejních cenách dřeva vykázal u Lesů ČR obchodní kanál, který Česká inspekce životního prostředí v roce 2018 označila jako jeden z hlavních zdrojů šíření kůrovců.

„Jde o aukce dřeva ‚na pni‘, které pro Lesy ČR organizují dvě soukromé firmy vydělávající na každém prodaném kubíku. Paradoxně právě přes tento kanál chce management Lesů v následujících letech navýšit prodej až na jednu třetinu veškerého objemu dřeva vytěženého v Lesích ČR. Takový záměr je bez bližšího vysvětlení neobhajitelný. Je veřejně známo, že se úmyslným šířením kalamity u Lesů ČR zabývá i policie,“ uvádí Holomčík.

Piráti žádají, aby předseda vlády do příprav nové Strategie Lesů ČR zasáhl a uložil ministrovi zemědělství její řádné dopracování. Především pak v části, která popisuje dosavadní vývoj a příčiny špatného hospodaření Lesů ČR.

„Na nekorektním popisu příčin problémů Lesů ČR nelze stavět kvalitní strategická a koncepční rozhodnutí. Na špatných základech lze stavět jen špatná rozhodnutí, kterých bylo v Lesích ČR v posledních letech učiněno nespočet. Výsledek vidíme. Vyzýváme proto předsedu vlády, aby ministru zemědělství uložil dokument řádně dopracovat a umožnil jeho projednání i na Podvýboru pro lesní hospodářství,“ uzavírá Holomčík.