Praha, 9. října 2020 – V příštím týdnu chce podle dostupných informací Vláda projednat návrh na využití 182 miliard korun v rámci Národního plánu obnovy, který bude financován z rozpočtu EU. Návrh, který šel do meziresortního řízení je podle Pirátů horkou jehlou šitý paskvil, který obsahuje řadu chyb a mnoho podkladů chybí. Navíc nebyl projednán s odbornou veřejností, neřeší klíčové problémy naší země a ani nijak nereflektuje doporučení Evropské komise. Piráti vyzývají vládu, aby k tvorbě materiálu přistoupila zodpovědně, vypracovala jej znovu a předložila k projednání patřičným výborům Poslanecké sněmovny. Jedná se o tak zásadní věc, že Piráti nevylučují možnost vyvolání mimořádné schůze.

„Vláda k fondu přistupuje způsobem, jak co nejjednodušeji utratit přes 180 miliard korun, místo toho, aby měla ambici řešit skutečné problémy. Z materiálu vůbec nelze poznat na plnění jakých strategických cílů mají být peníze použity, jedná se o bezobsažný shluk textu, který není vůbec propojený ani s národní, ani s evropskou politikou. Plán předpokládá, že peníze budou utraceny v poměrně krátké době. Přesné zacílení prostředků a propojení s dalšími strategiemi je naprosto zásadní, jinak hrozí plýtvání veřejnými penězi. Vláda místo toho, aby hleděla do budoucnosti, tak se snaží zalepit díry v rozpočtu, které způsobila vlastní nekompetentností,“ komentoval hlavní nedostatky plánu místopředseda Rozpočtového výboru PSP, Mikuláš Ferjenčík a dodal: „Smutné je i to, že se tato vláda sama nazývá vládou odborníků, odborníci ale tento klíčový materiál neviděli. Chceme, aby vláda materiál projednala jak s odbornou veřejností, tak i v Poslanecké sněmovně.“

Dana Balcarová, předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí, kritizovala nekonkrétní obsah a malé ambice v oblasti posunu k udržitelné ekonomice: „Národní plán obnovy je ohromná příležitost pro řešení zásadních problémů v ochraně životního prostředí a klimatu – ať už přímými investicemi do projektů na obnovu krajiny, tak i modernizací dopravy a transformaci průmyslu. Vládou předkládaný materiál je promarněná šance, kterou si ale nemůžeme dovolit. Místo posunu k naší udržitelné budoucností cílí na zakonzervování současného stavu. Chybí v něm jasná vize, plán vůbec nebere v potaz boj se suchem, o kterém vláda hovoří jako o své prioritě. Z celkových 182 miliard korun je navrženo na ochranu přírody a adaptaci na klimatickou změnu pouze zcela nedostatečných 15 miliard.“

Dalším sporným bodem je to, že vláda nijak nezapracovala doporučení Evropské komise. Plán nepředpokládá řešení důchodové reformy, protikorupčních opatření, velmi vágně jsou zmíněny další oblasti jako modernizace školství, podpora inovací, řešení sociálních problémů, či politika zaměstnanosti.

„Vrcholem je, že jako řešení problémů státního rozpočtu vláda uvádí zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který ale zásadním způsobem kritizuje Národní rozpočtová rada. Chápeme, že 15. října začínají konzultace s Evropskou komisí a je velmi vhodné poslat materiál co nejdříve. Vláda ale naprosto selhala a hrozí nám tak díky ní další ostuda,“ shrnul práci vlády europoslanec Mikuláš Peksa.