Praha, 20. října 2020 – Poslanci Pirátů se na tiskové konferenci před pravidelnou schůzí Sněmovny věnovali především tématům spjatým s epidemickou situací a ekonomickou krizí. Navrhují maximální využití práce v homeoffice u státních úředníků, dále požadují rozšíření ošetřovného a kompenzačních bonusů, prodloužení termínů pro splatnost úvěrů nebo hypoték a také podporu pro pracující důchodce. Vedle toho Piráti připomněli projednávaný tisk týkající se evidence skutečných majitelů, jehož současná podoba kryje majetkové vztahy předsedy vlády Andreje Babiše, a také probíhající diskusi o výstavbě dalšího jaderného bloku Dukovan.

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová zahájila tiskovou konferenci zaprvé apelem na vládu k prověření situace ve státních úřadech z hlediska docházky do práce a zadruhé výzvou k online jednání Sněmovny: „Chceme, aby vláda prověřila, zda všichni pracovníci ministerstev a dalších státních úřadů a státních firem opravdu pracují na homeoffice, pokud je to jen trochu možné. Za druhé předložíme také návrh usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny, aby v pracovní skupině se zastoupením všech poslaneckých klubů byla projednána změna jednacího řádu ve prospěch vzdáleného jednání. Naším cílem je po dobu nouzového stavu vyvolaného epidemiologickou situací moci jednat online.“ Richterová dále informovala o opatřeních vycházejících z nepříznivého vývoje situace: „K aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví chci zdůraznit, že z dat, která po velkém tlaku od ÚZISu již několik dní dostáváme, vyplývá predikce našich analytiků, že zhruba za měsíc by při současném čísle R při hodnotě 1,3 přibývalo 50 tisíc nakažených denně. Vzhledem k situaci budeme též navrhovat navýšení věku pro vyplácení ošetřovného do 11 let věku včetně. Budeme také navrhovat postupné zvyšování ošetřovného, protože snížený příjem po delší dobu může mít velmi závažné dopady.“

Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, promluvil z domácí karantény o dvou opatřeních týkajících se transparence: „Právo občanů na informace navrhuje vláda omezit v novele krizového zákona. Občané, ale i vědci a odborníci, mají mít přístup k informacím, abychom dovedli reagovat. Vládní novela spočívá s rozšířením výjimek pro krizové situace. Přitom už nyní vláda dlouho data tajila a trvalo velmi dlouho, než je poskytla. Sněmovna bude rovněž projednávat novelu zákona o evidenci skutečných majitelů, u níž máme několik pozměňovacích návrhů kolegy poslance Františka Navrkala. Smyslem návrhu předkládaného se STAN je zrušení účelové výjimky pro svěřenské fondy, které se týkají předsedy vlády a jím vlastněných firem. V dalším návrhu chceme posílit vymahatelnost úpravy pomocí rozšíření okruhu oznamovatelů nesrovnalostí a zvýšení pokut, aby zákon respektovaly i velké firmy. Majetkové struktury navrhujeme zveřejnit tak, aby byl jednoduše dohledatelný okruh vlastníků.“

Poslanec Mikuláš Ferjenčík pokračoval návrhy ekonomických opatření Pirátů k aktuálním návrhům vlády: „Podporujeme návrh kompenzačního bonusu pro vládou vypnutá odvětví. Přicházíme s návrhem na zavedení druhé úrovně bonusu 350 korun na den pro odvětví zasažená ze 30 až 80 %, zatímco vládní návrh obsahuje hranici 80 %, kterou považujeme za vysokou. Navrhujeme odpuštění odvodů těm, kdo mají nárok na kompenzační bonus, protože je nesmyslné, aby musel živnostník státu platit peníze, které právě dostal. Chceme minimalizovat dopady na samosprávy, proto navrhujeme také kompenzaci pro obce 100 Kč na občana, pro kraje 500 Kč na občana. V důchodovém balíčku navrhujeme kompromisní částku 1500 Kč pro důchodce, která reaguje na vyšší inflaci i náklady na zdravotní pomůcky. Přicházíme též s návrhem úpravy valorizace důchodů, aby k ní docházelo již 1. ledna. Napravíme tím nespravedlnost vůči důchodcům, kterým je důchod valorizován až na konci ledna a tím přicházejí o část valorizace.“ Následně Ferjenčík dodal, že Piráti plně podporují odložení EET na rok 2023 a zmínil další tisky, jejichž projednání očekává: „O budoucnosti EET se rozhodne ve volbách. Chceme, aby byl systém dobrovolný, ale zároveň měl pro uživatele přidanou hodnotu. V případě paušální daně podporujeme limit 800 tisíc Kč, protože znamená menší skok mezi režimem paušální daně a běžné daně z příjmu. Navrhujeme zvýšení daňové slevy na poplatníka, k němuž jsme dostali neutrální stanovisko výboru, aby se sleva valorizovala pravidelně podle úrovně průměrné mzdy. Náš návrh by pracujícím přinesl 9 tisíc Kč ročně. Ve druhém čtení je ve Sněmovně zákon o pedagogických pracovnících, který usnadní odborníkům z praxe učit na středních školách, kde je už dnes nedostatek učitelů odborných předmětů.“

Poslanec Tomáš Martínek tiskový výstup doplnil informacemi o pozměňovacích návrzích k zákonu o garancích za státní záruky: „Předkládáme návrh pro větší transparentnost programu státních záruk za úvěry Covid Plus, který je určen větším společnostem. Předkládáme také návrh na prodloužení moratoria pro odložení splatnosti hypoték a jiných úvěrů až do 30. dubna, případně 31. ledna 2021, dle žádosti klienta. Navrhujeme podporu seniorů v důchodovém věku, kteří se dobrovolně rozhodnou pracovat, protože stávající pozitivní motivace nemá pro seniory dostatečnou návratnost a přesluhující dnes nemají ani nárok na rouškovné, což není fér.“

Poslanec Jan Lipavský tiskovou konferenci uzavřel tématem stavby nového jaderného zdroje v Dukovanech: „Jasně říkáme, že Rusko a Čína nesmí v Česku stavět jádro. Rusko se dlouhodobě snaží ovlivnit rozhodování České republiky v oblasti energetiky, což více než 10 let potvrzují výroční zprávy BIS, které se nyní týkají i Číny. Pro výstavbu jádra musíme najít spolehlivého partnera. Proto jsem navrhl, aby se stavby mohly účastnit pouze společnosti ze zemí, které přistoupily k mnohostranné Dohodě o vládních zakázkách v rámci Světové obchodní organizace. Ta zaručuje nejvyšší možnou právní ochranu a zároveň umožňuje českým společnostem ucházet se o podobné veřejné zakázky. Pozměňovací návrh na odstranění omezení výkonu nad 100 MW předloží Petr Třešňák, čímž podpoříme menší reaktory využitelné např. v teplárenství. Výstavba jádra musí znamenat co nejrychlejší ukončení těžby a spalování uhlí. Je proto nutné začít pracovat na aktualizaci Státní energetické koncepce, která musí vycházet ze současné doby.“