Praha, 29. září 2020 – Piráti na pravidelném úterním plenárním brífinku kriticky reagovali na způsob, jakým vláda informuje o zamýšlených plošných restrikcích, informovali o pozměňovacích návrzích ke kurzarbeitu a také představili plán svolat na říjen mimořádnou schůzi, jejíž tématem má být korupce. Česká republika je mezivládní organizace GRECO, zřízené Radou Evropy, zemí, která si v tomto ohledu vede v Evropě nejhůř.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v úvodu tiskové konference informoval o postoji Pirátů k zavádění plošných opatření vládou: „Občané mají obavy z možných nových omezení, která je mohou připravit o zdroj příjmů nebo jinak komplikovat život. Nám ani veřejnosti není přitom zřejmé, z jakých důvodů chce vláda k nouzovému stavu přistoupit. Poslanecká sněmovna má právo nouzový stav revidovat, případně odvolat. Je tedy zásadní, aby jak vládní tak opoziční poslanci měli relevantní informace. Budeme se proto obracet na premiéra Babiše i vládu, aby nám tyto informace poskytli. Vláda plánuje mimořádné zasedání ve středu, tudíž zítra by se měla sněmovna dozvědět potřebné informace, které v tuto chvíli nemáme.“

K programu středeční schůze se následně vyjádřil poslanec Mikuláš Ferjenčík: „Vláda bude žádat o nouzový stav a projedná se kurzarbeit. K tomu navrhneme ještě několik bodů do programu. Jedná se o rozšíření ošetřovného i na rodiče dětí, jejichž škola je v karanténě a také na živnostníky, kteří budou doma s dětmi, které nebudou moci do školy. Stejně tak prosazujeme prodloužení programu Antivirus C – odpuštění sociálního pojištění malým firmám zasaženým pandemií – na další období. V případě kurzarbeitu nesouhlasíme s výrazným rozdílem mezi částečně nezaměstnanými s roční podporou a klasické podpory v nezaměstnanosti, která je půlroční. Proto budeme usilovat o zkrácení roční lhůty.“

V tomto týdnu má také proběhnout jednání o státním závěrečném účtu, o kterém promluvil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek: „Je důležité, abychom z opozice kontrolovali vládu v efektivitě jejího fungování a hospodárného využívání zdrojů. Ve čtvrtek se budeme vlády ptát na důvod nárůstu běžných výdajů o 128 miliard korun, proč o 10 % poklesla efektivita státního sektoru a proč nedošlo k žádnému pokroku v oblasti eGovernmentu, jak upozornil i NKÚ.“ Kromě toho se Michálek vyjádřil k plánované mimořádné schůzi na téma korupce: „Česko si v protikorupčních opatřeních vede nejhůř ze všech států GRECO. V termínu 19. až 23. října bychom chtěli svolat mimořádnou schůzi a projednat protikorupční balíček realizující doporučení GRECO: nezávislost státních zastupitelství, ochranu oznamovatelů, výběr nových soudců, zveřejňování skutečných vlastníků firem a problematiku střetu zájmů.“

Poslanec Petr Třešňák vystoupil k tématu zamýšlené výstavby dalších bloků jaderných elektráren: „Na zítra je zařazený tisk o přechodu k nízkouhlíkové energetice, který má zajistit veřejnou podporu financování nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Stavba nových jaderných zdrojů je jednou z cest k bezuhlíkové energetice. Protože zákon vytváří paralelní legislativní strukturu a několik stupňů veřejné podpory, navrhovali jsme opakovaně odlišný koncept. Chceme, aby byl zákon lex Dukovany projednáván spolu se zákonem o podporovaných zdrojích energie. Pokud vláda stojí o notifikaci u Evropské komise, má být podle Pirátů investorem 100% vlastněná státní firma, musí existovat maximálně transparentní a technologicky neutrální poptávka. Zároveň musí být přihlédnuto k bezpečnostním zájmům ČR, tedy přihlédnout k možným hybridním hrozbám. K rozvoji jaderné energetiky by měla vláda představit schéma podpory jaderného výzkumu, primárně tedy malých modulárních jaderných reaktorů.“

V závěru tiskové konference informovala poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová o krocích Pirátů podniknutých v souvislosti s ekologickou havárií na řece Bečvě: „V 40kilometrovém úseku toku zahynulo vše živé. Poslanec Pirátů František Elfmark podal žádost o informace na Českou inspekci životního prostředí. Žádá důkladné prošetření a zároveň podal interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce. Kvůli téže věci podala Hana Ančincová, volební lídryně zlínského kraje, trestní oznámení. Dnes budu žádat o projednání bodu na schůzi Poslanecké sněmovny.“