Praha, 9. července 2018 – Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, požádal na základě informací o plagiátorství nově jmenované ministryně spravedlnosti Taťány Malé o projednání této věci na půdě Ústavně právního výboru Sněmovny. Jednání výboru začne v úterý v poledne, tedy ještě před hlasováním o důvěře vládě.

„Ministryně spravedlnosti, která získala svůj titul na právnické fakultě podvodem? To je přeci nejen neetické, ale dokonce zcela absurdní. Jak by takováto ministryně mohla jednat se zástupci právnické veřejnosti či dokonce soudcovské obce, pokud by na ní ulpívalo takovéto podezření? Nikdo by ji nikdy nebral jako rovnocenného partnera diskuse. Domnívám se, že jmenování paní Malé není myšleno vážně, ale jde o kouřovou clonu, která má zastínit problematickou minulost premiéra a komunistické podporovatele vznikající vlády,“

komentuje Jakub Michálek.

V minulosti jsme mohli být svědky obdobných kauz s opisováním závěrečných prací i v zahraničí. V roce 2011 německý ministr obrany Karl-Theodor zu Guttenberg kvůli stejnému pochybení nejenže odstoupil z funkce, ale sám požádal o odebrání svého vysokoškolského titulu. Ministryně Malá se však jakékoli zodpovědnosti zříká a předseda vlády Andrej Babiš zatím nezaujal jasné stanovisko. Piráti se tak rozhodli projednat celou záležitost na půdě Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, který má kontrolní roli vůči vládě.

Jakub Michálek ve své žádosti adresované Marku Bendovi, předsedovi výboru, navrhuje přijetí následujícího usnesení:

Ústavně právní výbor PSP ČR:

1. považuje za nevhodné jmenovat do funkce ministra spravedlnosti osobu, která se dopustila plagiátorství v diplomové práci a nepravdivě podepsala čestné prohlášení;

2. žádá předsedu vlády, aby z tohoto důvodu navrhl prezidentovi republiky odvolání ministryně spravedlnosti, a to ještě před projednáním žádosti o důvěru vládě Poslaneckou sněmovnou;

3. žádá Vládu ČR, aby předložila návrh novely zákona o vysokých školách, aby byla prodloužena lhůta pro zahájení řízení o vyslovení neplatnosti státní zkoušky nebo její části, neboť stávající 3letá lhůta je příliš krátká (§ 47c odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění).