Praha, 3. prosince 2020 - Uhelná komise v pátek 4. prosince rozhodne o roku, kdy budou uzavřeny uhelné elektrárny v České republice. Piráti průběh jednání bedlivě sledují a dělají vše pro to, aby útlum těžby uhlí a transformace uhelných regionů proběhly transparentně a sociálně spravedlivě. Spalování uhlí musí být podle názoru strany i expertů ukončeno nejpozději do roku 2033. Jinak nebude možné dodržet závazky Pařížské dohody a udržet globální oteplení pod 1,5 °C, čímž se zabrání katastrofickým scénářům. Uhelná komise nicméně zatím nepředložila svým pracovním skupinám dostatečně komplexní a kvalitní podklady, na základě kterých by bylo možné zodpovědně rozhodnout. Piráti požadují, aby byly podklady dopracovány.

„Piráti mají téma rychlého konce fosilních paliv v programu už deset let a na otázku uhlí máme jasný názor - je načase, abychom přešli na jiné zdroje. Neobstojí zde argument, že jsme na elektřině z uhlí zcela závislí. Vždyť vyvážíme velké množství elektřiny do zahraničí a ten objem odpovídá části produkce našich uhelných elektráren, produkce tak výrazně převyšuje potřebu České republiky. Proto chceme s ohledem na konkurenceschopnost i životní prostředí do roku 2025 uzavřít uhelné elektrárny, ze kterých jde elektřina na vývoz, a zbytek do roku 2030,” říká Ivan Bartoš, předseda Pirátů.

„Na základě odborných analýz, požadujeme ukončení spalování uhlí k roku 2030, nejpozději však do roku 2033. Spravedlivý rozměr transformace je zásadním kritériem pro tento proces, a proto podporujeme také zavedení kompenzačních prostředků pro horníky, abychom spravedlivý rozměr transformace naplnili,” uvádí pirátská poslankyně Dana Balcarová.

„Řada evropských zemí zvolila termíny podstatně bližší, například Francie a Švédsko ukončí spalování v roce 2022, Itálie, Irsko a Rakousko 2025. Termín 2033 tedy dává Česku relativně dlouhou dobu pro přizpůsobení. Je ovšem otázka, jestli ho bude třeba vůbec využít. Vývoj cen energie na evropském trhu naznačuje, že spalování uhlí dost možná přestane být v Evropě rentabilní ještě dříve. Tedy pokud se Česko nerozhodne uhlí ještě více dotovat a tím uškodit jak veřejným rozpočtům, tak ovzduší a klimatu,” komentuje pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

„Vždy jsem měla možnost se zasedání Uhelné komise účastnit jako host. Páteční jednání je však uzavřené. Pokládám za důležité, abych jako zástupkyně poslaneckého Výboru pro životní prostředí v druhé pracovní skupině Uhelné komise a současně členka nejsilnější opoziční strany, měla možnost jednání Uhelné komise sledovat. Jde o zásadní rozhodnutí v oblasti ochrany klimatu a pokud bude probíhat hlasování o ukončení spalování uhlí v uzavřeném režimu, vysílá tím Uhelná komise signál o netransparentnosti své práce,” doplňuje Balcarová.