Praha, 19. března 2019 – Sněmovní podvýbor pro ICT a telekomunikace, jehož jednání dnes inicioval předseda výboru Pirát Martin Jiránek, dnes projednal vládní novelu zákona o elektronických komunikacích. Materiál vznikl po intenzivním nátlaku Pirátů, kteří upozornili na kritickou situaci na trhu s mobilními operátory. Tu vláda Andreje Babiše dosud aktivně neřešila. Z pozice konstruktivní opozice nyní budou Piráti usilovat o to, aby vládní verze novely, se kterou vláda přišla v reakci na Pirátský návrh, prošla důkladným rozborem za účasti dotčených organizací a finální návrh získal většinovou podporu.

„Vládní novela byla v reakci na pirátský návrh připravena v řádu dnů a vláda ji schválila během několika minut. Neprošla tedy běžným meziresortním řízením a dotčené orgány se k ní nemohly dostatečně vyjádřit. Jednání podvýboru k novele jsem svolal předtím, než se novela dostala do legislativního procesu ve Sněmovně. Rádi bychom totiž alespoň částečně nahradili běžný proces, tedy meziresortní připomínkové řízení, a celý materiál detailně probrali. I proto jsem na dnešní jednání pozval zástupce Českého telekomunikačního úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a další experty z oblasti telekomunikací,“ uvedl Martin Jiránek.

„Chceme tuto vládní novelu využít k prosazení dalších návrhů pro zvýšení ochrany spotřebitelů. Na tom mezi členy podvýboru panuje shoda,” doplnil Jiránek. „Proto jsme dnes rozebírali celkem deset možných změn a vylepšení současného zákona. Vedle zvýšení ochrany spotřebitele souvisí s prosazením těchto změn i plánovaný příchod čtvrtého operátora. Tomu by celá novela měla usnadnit vstup na trh a měla by rovněž přispět ke zvýšení konkurence a snížení cen volání a dat v České republice,“ uzavřel Jiránek.

Změny, se kterými přichází vládní novela:

  1. Závazek na dva roky a s ním spojená smluvní pokuta. Vládní návrh, umožňující vymáhání smluvní pokuty v prvních třech měsících trvání závazku, se zřejmě dočká změny, která bude výhodnější pro spotřebitele. O úplném zrušení smluvní pokuty při předčasném ukončení závazku se ještě povede diskuze.
  2. Rychlost přenosu čísla. Na zrychlení přenosu čísla panuje shoda, řeší se pouze technické otázky jako náročnost, napojení mobilního čísla např. na bankovnictví nebo otázka doby přenosu čísla. Všichni zúčastnění uznávají, že pro zákazníka není zásadní rozdíl, zda od zadání požadavku bude číslo převedeno za dva nebo čtyři dny.
  3. One stop shop. Zákazník nebude muset při změně obcházet starého i nového operátora, změnu zařídí nový poskytovatel služeb. Všichni diskutující dnes uvedli, že v tomto zjednodušení vidí jasné výhody. Řeší se primárně právní otázky týkající se bezpečnosti ověření zákazníka tak, aby nedocházelo ke krádežím čísel.
  4. Upřesnění definice malého podnikatele, mikropodniku. Myšlenkou je, aby se zlepšení stavu ochrany spotřebitelů týkala i řemeslníků a malých firem. Na tom panovala všeobecná shoda.

Další návrhy, které dnes představilo MPO a ČTÚ:

  1. Tísňová komunikace – informace o poloze volajícího. Operační systémy v mobilech umí zjistit polohu volajícího, ale poskytnutím údajů bez právního ošetření záchranným složkám, pro které je samozřejmě dobré znát polohu člověka v tísni, by docházelo k porušování zákona. Proto je třeba zákon z hlediska GDPR upravit.
  2. Zabránění možného zpoplatnění při přenosu čísel. Operátoři nyní sice neúčtují poplatek za přenos čísla, ale zákon to umožňuje. Změna by možnost vyžadovat poplatek za přenos znemožnila.
  3. Řešení neúspěšného přenesení čísla mezi operátory. Může nastat situace, kdy se převod například kvůli technickým obtížím nepovede. Úprava by měla zajistit, aby zákazník nebyl od služby úplně odstřižen.
  4. Vrácení kreditu při ukončení smlouvy u předplacených karet. Nevyužitý kredit při ukončení předplacené karty připadá operátorovi. Nová úprava zajistí, aby zůstatek kreditu jako nevyužitá služba připadl zákazníkovi.
  5. Informace o smluvních podmínkách. Nyní operátor musí spotřebitele informovat o změnách podmínek měsíc před nabytím účinnosti změn. Nová úprava by lhůtu pro tuto povinnost stanovila na dva měsíce. Prodloužení dá spotřebiteli delší čas k rozhodnutí o dalším postupu.
  6. Srovnávač nabídek operátorů. Český telekomunikační úřad by provozoval nezávislý srovnávač cen různých služeb českých operátorů. Spotřebitelé by na jednom oficiálním portálu měli možnost opravdového nezávislého porovnání bez toho, aby byl například jeden operátor neférově zvýhodňován v pořadí nebo jiným způsobem.