Praha, 20. února 2018 – Piráti podporují věcný návrh zákona o registru lobbistů. Ten má zavést registr lobbistů i lobbovaných. Zahrne ústavní činitele, náměstky, volené funkcionáře v krajích a obcích, ale i zástupce hospodářských komor nebo profesních svazů. Zákon veřejnosti odkryje, kdo a jak ovlivnil legislativní proces. Piráti systém veřejného registru lobbistických kontaktů provozují již několik let. Navíc krajští zastupitelé Pirátů i většina poslanců již mají zřízené veřejné kalendáře. Kromě zákona o lobbingu Piráti občanům přiblíží v příštích měsících legislativní proces i projektem s názvem Občanská sněmovna. Zákon o lobbingu má výrazný protikorupční efekt a zprůhlední vztahy mezi zákonodárci a světem byznysu. Pomůže zabránit, aby účelové zákony procházely sněmovnou pod falešnými argumenty a ve finále ušetří daňovým poplatníkům peníze.

„Podporujeme nejdůslednější variantu návrhu zákona, která obsahuje oboustrannou evidenci subjetků i vzájemných aktivit a schůzek, veřejné diáře, legislativní stopu zákona i sankce,“ uvádí Ivan Bartoš, předseda Pirátů.

Návrh vychází z irského modelu zavedeného v roce 2015, podle nějž osoba vykonávající lobbistické aktivity musí být zapsána v registru. Komise, která na plnění zákona dohlíží, disponuje vyšetřovacími a sankčními pravomocemi. Piráti by chtěli převzít tento princip. Další varianty návrhů pokládají Piráti za nedostatečné, protože například nepodchytí velké množství případů na nižších úrovních státní správy.

„Zákon zvýší povědomí lobbovaných o tom, co vše může být považováno za dar. Protože zájezdy za lyžováním nebo dovolené v Toskánsku jsou málokdy projevem čistého přátelství politiků a vrcholných manažerů významných podniků,“ uvedl Ivan Bartoš příklady jednání v minulosti, na které by se zákon vztahoval.

V uvedených případech by se veřejnost dozvěděla nejenom o zájmu zainteresovaných osob, ale i o protislužbách v registru darů a o termínu schůzek ve veřejném kalendáři. Kromě povinného registrování a uvádění informací by však lobbisté získali i několik výhod. Zákon by jim zaručil přístup do Parlamentu, přístup do databáze sněmovní legislativy eKLEP a možnost vyjádřit se k diskutovaným návrhům zákonů na jednání parlamentních orgánů.