Praha, 2. června 2021 – Poslanecká sněmovna dnes schválila dva pozměňovací návrhy poslance Pirátů Jana Pošváře, člena Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, v rámci vládní novely zákona o hnojivech. Pozměňovací návrhy výrazně omezují byrokracii spojenou s vedením hospodářství a zamezují zhoršení podmínek pro hospodaření v české krajině, především v oblasti skladování hnojiv.

Schválené pozměňovací návrhy jednak odstraňují byrokratickou povinnost, kdy se již nebudou muset schvalovat příkrmiště do havarijního plánu dle vodního zákona a také umožní zemědělců skladovat hnojiva na stejném místě již po třech letech nikoliv po čtyřech, jak bylo v původním navrhovaném znění.

„Ke zdravé krajině se nedostaneme jenom omezeními a zpřísňováním. Je nutné pozitivně motivovat lidi, kteří v krajině hospodaří, a naopak odstraňovat bariéry, které brání její obnově,“ uvedl Jan Pošvář k prvnímu návrhu. „V případě užívání hnojiv musíme mít na paměti, že dochází k překryvům v rámci sezóny. V případě opakovaného skladování hnojiv na stejné půdě jsem proto navrhnul zkrácení o rok, protože se naváží na jaře, ale rozmetá na podzim, a tedy takto stanovená lhůta je v praxi právě o rok delší,“ dodal pirátský poslanec.

„Novela zákona o hnojivech si klade velké cíle zejména v oblasti zamezení znečišťování vod. Chce dosáhnout snížení znečištění způsobené dusičnany ze zemědělských zdrojů a předcházet dalšímu takovémuto poškozování přírody. Bylo by ale dobré, kdybychom při plnění těchto cílů nezhoršovali nešetrnými zásahy Ministerstva zemědělství podmínky hospodaření v české krajině. To jsem zohlednil právě v dnes přijatých pozměňovacích návrzích,“ uvedl Pošvář.