Praha, 14. února 2019 - Celkem čtyři interpelace podal pirátský poslanec Jakub Michálek na ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, ve kterých řeší nedostatky v rychlosti soudních řízení. Patří mezi ně velké rozdíly ve výkonnosti jednotlivých soudů, otázka vymáhání škody po kárně odsouzených soudcích či nemožnost uplatňovat po státu škodu v připravovaných hromadných žalobách. Návrh se opírá o analýzu vypracovanou advokátem Davidem Záhumenským, který se profesně věnuje průtahům v soudních řízeních.

„Odborná analýza ukazuje, že nejjednodušším způsobem, jak zrychlit soudy, je snížit počet věcí, které neužitečně řeší a které je zahlcují. Jde zejména o zbytečné přezkumy svéprávnosti, které prodlužují opatrovnická řízení a kontraproduktivní použití trestní represe. Například zavřít člověka do vězení kvůli zanedbání povinné výživy většinou nevede k tomu, že začne platit výživné, proto chceme spíše posílit nástroje exekutorů, jako je zabavení řidičského průkazu. Také by bylo vhodné zvýšit hranice škody na dvojnásobek a navýšit poplatek, který platí odsouzený jako paušální náklad řízení, který se mnoho let nezvyšoval,” uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Doposud nebyla zpracována analýza, která by vysvětlila, proč jsou mezi jednotlivými soudy tak velké rozdíly, že některý soud je dvakrát pomalejší než jiný. Proto ministerstvo žádáme o její zpracování, aby mohlo dojít k účinné nápravě. Dále nás zajímá, zda ministerstvo vymáhá škodu po soudcích odsouzených kárným soudem za závažná provinění v jejich práci, aby osobně odpovídali za škodu, kterou způsobí účastníkům soudních řízení a navrhujeme prodloužení promlčecí lhůty pro uplatnění takového nároku ze strany státu po soudci, který se dopustil kárného provinění či trestného činu v souvislosti se svou funkcí. Rovněž by mělo být umožněno, aby se lidé v případech, kdy je velké množství účastníků řízení, mohli domáhat náhrady škody po státu cestou hromadných žalob. Je to jednodušší, rychlejší a pro stát levnější cesta,” uzavřel Michálek.

<h3>Úplná znění všech interpelací</h3>