Praha, 18. listopadu 2020 - Piráti zaslali premiérovi Andreji Babišovi otevřený dopis, v kterém ho žádají o vyjasnění několika otázek k pandemické situaci a návazným opatřením. Dotazy se týkají Protiepidemického systému (PES), prodloužení nouzového stavu, strategie očkování proti COVID-19, kompenzací malým obchodům i opatření o vánočních svátcích. Piráti rovněž vyzývají vládu, aby umožnila rodinám se svobodně rozhodnout, zda budou děti chodit během pandemie do školy fyzicky, či zvolí alternativní způsob vzdělávání. Větší svobodu v organizaci výuky požadují i pro školy. Na všechny tyto otázky chtějí znát odpovědi dříve, než bude Sněmovna znovu hlasovat o dalším prodloužení nouzového stavu.

„Oceňujeme nově navržený Protiepidemický systém představený ministrem zdravotnictvím Janem Blatným, který by měl začít platit od dnešního dne. Po takovém systému předem nadefinovaných výstrah a navázaných opatření volali Piráti od léta tohoto roku. Je to krok správným směrem. Vidíme však v celém systému několik zcela zásadních nedostatků, které je třeba vyjasnit a dopracovat, aby občané přesně věděli, jak PES funguje a měli v něj důvěru. Podobně je tomu i u nouzového stavu - vláda opět nepředložila Sněmovně ani veřejnosti vyhodnocení dosavadních opatření a ani plán, jak hodlá proti nákaze dál bojovat a proč zvolila zrovna tento postup. To musí napravit,” popsal předseda Pirátů Ivan Bartoš důvody, proč Piráti zaslali vládě otevřený dopis.

„Stejně tak je třeba vyjasnit, jakým způsobem bude do budoucna fungovat očkování nebo jak plánuje vláda zajistit bezpečnost vánočních nákupů. Klíčová je pro občany i otázka výuky - Piráti vyzývají vládu, aby nebyla vyžadována povinná školní docházka v případě, kdy děti nebo někdo z domácnosti spadají do rizikové skupiny. V takovém případě by mělo být dětem umožněno vzdělávat se alternativním způsobem na základě dohody s ředitelem školy. Školy by zároveň měly mít větší volnost v organizování výuky, rotaci tříd a mít šanci utvářet skupinky s menším počtem žáků,” nastínil Bartoš.

„Za Piráty žádáme také kabinet, aby zajistil lepší kompenzace pro maloobchod, kterému jinak hrozí kvůli výpadku příjmů z vánočních nákupů brzký krach. Chceme znát důvod, proč kabinet nenastavil stejná pravidla pro maloobchod a supermarkety, kdy drobní obchodníci museli zůstat zavření, ale supermarkety mohly například prodávat obuv a oblečení. U maloobchodů přitom nikdy nebylo doloženo, že jsou významným epidemiologickým rizikem, naopak se lidé koncentrují v hypermarketech,” vysvětlil předseda Pirátů a dodal: „Zodpovězení všech nastolených otázek je naprosto zásadní pro čtvrteční hlasování Sněmovny o prodloužení nouzového stavu.”

Připomněl také, že Sněmovna schválila usnesení, které vládu zavazuje předložit minimálně den před koncem nouzového stavu zprávu o navrhovaném dalším postupu a vyhodnocení dosavadních opatření ke koronaviru.