Praha, 7. prosince 2020 – Již několik let pořádají pirátští dobrovolníci pravidelné nedělní vaření guláše pro bezdomovce. Své aktivity na konci tohoto roku začali rozšiřovat i o pomoc dalším sociálně ohroženým skupinám obyvatel, samoživitelkám a seniorům na hranici chudoby. Právě na ně je zaměřena předvánoční charitativní akce zaměřená na pečení vánoček a cukroví. Spolu s dobrovolníky se do akce zapojil i Nadační fond humanitární pomoci založený Pirátem Martinem Ardenem. Ten pomohl zajistit část surovin z potravinových bank Středočeského kraje a Prahy, další suroviny obstarali dobrovolníci z různých krajů ČR. Distribuce napečených potravin proběhne během třetího adventního víkendu, tedy 12. a 13. prosince v krajských pirátských centrech.

Hlavní myšlenkou adventních aktivit je ulehčit životní situaci těm, kteří nemohou v současné ekonomické krizi vyhrocené plošnými opatřeními zažít běžné vánoční svátky. Zaměřuje se proto na lidi, kteří kvůli pracovnímu vytížení, finančním problémům nebo nedostatečnému vybavení ubytoven nebo azylových domů nemohou upéct dětem cukroví.

„S dobrovolníky, kteří se rekrutují z velké části z členské základny Pirátů, navštěvujeme vyloučené lokality. V terénu působíme průběžně, nejen v předvolebním období. Organizujeme také přímou pomoc lidem, kteří o ni stojí, a předají nám svůj kontakt,“ uvedl Arden, jakým způsobem dobrovolníci systematicky pomáhají nad rámec jednorázových akcí.

Jedním z podporovatelů adventních aktivit Pirátů je i poslanec a místopředseda Pirátů Radek Holomčík. „Vánoce jsou svátky lidské sounáležitosti a přijde nám velmi důležité, aby ona sounáležitost neminula i lidi v mimořádně těžké životní situaci. Věřím, že třeba i tato aktivita pro ně může být vzpruhou a motivací pro odražení se ode dna,” vyjádřil své přání Holomčík.

Členové týmu, který se na pečení a distribuci napečených potravin podílí, vložili do nákupu surovin vlastní prostředky. Upozorňují na to, že zásoby jídla v potravinových bankách se tenčí a vyzývají veřejnost k tomu, aby se rovněž do dárcovství zapojila.