Praha, 21. listopadu 2018 – Výbor pro životní prostředí dnes projednal nedávno vydanou Zprávu mezivládního panelu OSN pro změny klimatu (IPPC). Obsah zprávy představili zástupci Ministerstva životního prostředí v čele s ministrem Richardem Brabcem. Podle závěrů postupuje změna klimatu mnohem rychleji, než se předpokládalo. Pokud se kompletně nezbavíme závislosti na fosilních palivech do třiceti let, důsledky budou katastrofální. Předsedkyně výboru Pirátka Dana Balcarová proto upozorňuje na nezbytnost omezení fosilních paliv pro minimalizaci škod.

„Pan ministr Brabec mě ve svém vystoupení velmi překvapil, když prohlásil, že adaptační opatření jsou důležitější než snahy o samotné zmírnění změny klimatu, což znamená především omezení spalování fosilních paliv. Na tomto zpátečnickém názoru se shodl pouze se zástupcem ODSky. Je přitom jasné, že pokud se nezaměříme právě na snahu klimatické změně co nejvíce předejít, budeme mít velký problém. Pan ministr alibisticky prohlašuje, že Česká republika je malý hráč, který nemůže mnoho změnit. Zodpovědnost ale leží na velkých i malých státech,” uvádí předsedkyně Výboru pro životní prostředí Pirátka Dana Balcarová.