Děčín, 27. srpna 2018 – O možnosti výstavby jezu v Děčíně dnes diskutovali čeští a němečtí politici, zástupci neziskových organizací i vědci. A to přímo na místě, o kterém je řeč: při plavbě z Děčína do Bad Schandau. Mezi účastníky nechyběla ani předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí Pirátka Dana Balcarová. Dialog na lodi, jak zní název této akce na motorovém člunu, uspořádala organizace Arnika ve spolupráci s německým ekologickým spolkem BUND.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se zabývala výstavbou nového jezu na Labi u Děčína během červnového projednávání novely zákona o urychlení dopravní infrastruktury. Poslanci tehdy jez zařadili do seznamu prioritních staveb. A to, aniž by se vyřešily majetkové spory. Stavba by navíc operovala v blízkosti dalších významných dopravních staveb, jako je dálnice a železniční spojení, které dnes zajišťují dopravní spojení s Německem. Námitky týkající se životního prostředí a názory odborníků po plavbě shrnula Dana Balcarová:

„Poslanci svým rozhodnutím ignorovali fakt, že úsek dolního Labe u Děčína je přirozeně tekoucí řekou. V místě navíc existuje jedinečný ekosystém, uvedený na seznamu nejohroženějších a nejvzácnějších přírodních úkazů v rámci Evropské unie – Natura 2000. Jsem ráda, že se dnes v Děčíně sešli lidé, kterým budoucnost Labe není lhostejná, a z diskuze bylo patrné, že ne všichni se chtějí podřídit zájmu lobbistů z oblasti lodní dopravy. Z několika stran zaznělo, že spíše než investice do megalomanské výstavby jezu, pomůže oblasti zachování jejího přírodního rázu, jelikož může být dále využívána turisty, kteří chráněné oblasti okolo Labe rádi navštěvují. O tuto přednost by zmíněnou výstavbou lokalita přišla, a to kvůli jezu, který pravděpodobně ani neumožní splavnost v celém rozsahu.”

Balcarová proti plánované výstavbě jezu u Děčína nejen vystoupila ve Sněmovně, ale též uspořádala k tématu odborný seminář. Na základě uvedených pochybností uvedla, že „velmi pravděpodobně půjde o promarněnou investici, která se uskuteční pouze proto, aby se vyhovělo nátlaku rejdařské a betonářské lobby.”