Praha, 19. června 2018 – Pirátka Dana Balcarová dnes uspořádala v rámci Výboru pro životní prostředí kulatý stůl k odpadové novele, balíčku oběhového hospodářství a jednorázovým plastům. Diskutující se shodli na tom, že zvýšení míry recyklace musí být naprostá priorita. Podle Balcarové si nemůžeme dovolit skládkovat bioodpad, který tvoří polovinu komunálního odpadu. Zástupci Ministerstva životního prostředí potvrdili, že novelu odpadového zákona, která implementuje evropské směrnice, předloží vládě do konce roku, a že nebudou zpochybňovat recyklační cíle evropské směrnice.

„V květnu Evropský parlament schválil tzv. balíček oběhového hospodářství. Balíček představuje nové cíle pro recyklaci odpadu a cíl snížit procento skládkovaného odpadu. Evropská komise také zveřejnila návrh vyhlášky, která má redukovat použití plastů na jedno použití. Chtěli jsme otevřít diskuzi o tom, jakým směrem se má vydat Česká republika“, uvedla Balcarová.

Diskuze se zúčastnili poslanci, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, obcí, ekologických organizací a odpadových i dalších průmyslových sdružení. Podle schváleného balíčku by se k roku 2035 mělo recyklovat 65 % komunálních odpadů. Na skládky by po tomto roce putoval jen odpad, který nebude mít žádné jiné využití, což bude muset být potvrzeno také analýzou životního cyklu výrobků.

„Chtěla bych, aby se na skládky nedávaly věci, které jdou recyklovat, a jsem ráda, že na tom dnes panovala shoda. Nebude se skládkovat ani bioodpad, který dnes tvoří téměř polovinu komunálního odpadu. Takové plýtvání si už dávno nemůžeme dovolit,“ dodává Balcarová.