Vizi pro Evropu jsem si vysnila již pět let nazpět, když jsem si přečetla zdánlivě obyčejný článek o tom, jak proevropsky smýšlející část společnosti postrádá plán, vizi spojené Evropy. Tam, kde euroskeptici nabízejí Czexit, eurooptimisté mívají jen neurčité teze o reformě EU. Rozhodla jsem se to napravit,” uvádí motivace k sepsání sborníku europoslankyně Gregorová.

Stejně jako je Evropa rozmanitým kontinentem kultur a společných dějin, podobně pestrá je naše publikace i tematicky. Zastřešujícím výchozím bodem pro všechny je federalismus jako možnost pro evropskou spolupráci, každá z autorek a autorů tomu nicméně dodává svůj unikátní úhel a odbornost. Sborník je členěn postupně od historických snah o spojenou Evropu i kdy ke spojování skutečně došlo, přes filozofická a teoretická východiska federativních zřízení, stav v současné Evropské unii a jistou nevyhnutelnost ‘Evropy’, až po povahu evropanství,” vysvětluje Gregorová.

Přála jsem si, aby sborník nevyzníval jako že existuje jedna ‘pravda’, kterou si teď mají začít všichni myslet. Ale aby vedl lidi k zamyšlení se a vytvoření si vlastní vize pro Evropu. Navzdory odlišným postojům a interpretacím autorstva nicméně všichni míří k podobnému závěru a sdílí jeden zájem napříč svými vizemi: mít Evropu spojenou. A to je jediný společný rys, který jsem coby iniciátorka projektu chtěla zachovat,” dodává Pirátka.

Sborník je dostupný fyzicky na požádání přes e-mail europoslankyně marketa.gregorova@pirati.cz, od čtvrtečního večera je také ke stažení v online podobě na https://vizeproevropu.eu.