„Tvrdý hazard nesmí být záležitostí nouze a závislosti. Velký počet lidí v exekucích je problém nejen pro dlužníky samotné, ale současný stav zatěžuje i celou společnost. Lidem v dluhových pastech je potřeba citlivě a odborně pomáhat, touto pomocí ovšem rozhodně není hra na automatech.“
─ senátorka Adéla Šípová

Registr vyloučených hráčů byl spuštěn v roce 2020 a již tehdy nedokázali tehdejší politici věrohodně vysvětlit, proč do tohoto registru nejsou zařazené osoby v exekucích. Tehdejší ministryně financí Alena Schillerová sdělila, že učiní maximum, aby se to změnilo, nicméně svůj slib nesplnila.

„Předkládané řešení zároveň silně sleduje zájmy věřitelů, kteří marně čekají na vypořádání svých pohledávek. O tom jsem jednala s Exekutorskou komorou i Celní správou a obě instituce jsou tomuto návrhu otevřené. Exekutorská komora dokonce popsala, jak úspěšně spolupracuje s některými resorty a úřady a s poskytnutím těchto dat nemá sebemenší problém. Navíc tato změna není technicky složitá, neboť registr vyloučených hráčů již existuje,“ doplnila Šípová.

Na počátku ledna 2023 podnikla Adéla Šípová také investigativní průzkum fungování registru vyloučených hráčů, kdy v prostorách heren natáčel skrytou kamerou analytik Pirátů Janusz Konieczny. Senátorka k tomu využila dva figuranty – osobu pobírající dávky v hmotné nouzi a osobu v exekucích – bývalého gamblera. Osoba v exekucích měla zcela volný přístup do heren, což ovšem zákon nezakazoval. Osobu pobírající dávky provozovatelé heren občas nezákonně vpustili dovnitř. Jindy, zřejmě kvůli obavě z vysoké pokuty, jí ve vstupu zabránili.