Praha, 28. května 2018 – Na dnešním jednání Správní rady VZP ČR předložil její pirátský člen Zdeněk Hřib několik pozměňovacích návrhů ke kritériím odměňování ředitele VZP, které by měly vést k větší efektivnosti, informovanosti pojištěnců a transparentnosti pojišťovny i českého zdravotnictví. Jeho návrhy však u Správní rady VZP narazily. „Kritéria odměňování ředitele VZP jsou jedním ze zásadních nástrojů, kterými Správní rada řídí směřování VZP. Z nezájmu o vývoj a z některých argumentů používaných členy rady mám pocit, že pojištěnci pro VZP nejsou prioritou. Zájmy, které pojišťovna hájí, mají mnohem blíže k Ministerstvu zdravotnictví,” uvedl Hřib.

Podporu nezískal návrh na zvýšení transparentnosti a informovanosti pojištěnců v oblasti tzv. centrových léčiv podávaných ve specializovaných centrech. „Protiargumenty spočívaly v tom, že příliš mnoho transparentnosti vyjeví, že někde není dostatečná kapacita, nebo že příliš informovaní pojištěnci by pak znali svá práva, což by vedlo k nárůstu nákladů v tomto segmentu péče,” dodal na adresu jednoho z návrhů Hřib. Stejně tak byla zamítnuta žádost na navázání části odměny ředitele na nulový počet prohraných soudních sporů s pojištěnci o úhradu péče.

Neprošel ani požadavek na to, že by VZP rozesílala pojištěncům SMS nebo emaily s informací, že by si měli dojít například na preventivní prohlídku k zubaři. Pojišťovna k tomu data má a disponuje i sofistikovanými nástroji na rozesílání informací, které nyní používá například pro tzv. měkké vymáhání dlužného pojistného.

Hřib také navrhoval, aby ke kritériím k rozvoji sítě praktiků, zubařů a lékáren přibyla podmínka bezvýjimečného splnění nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, která požaduje dostupnost do 35 minut jízdy autem. „Přišlo mi totiž nevhodné, že by ředitel měl dostat odměnu i za předpokladu, že VZP neplní platnou legislativu. Bylo zamítnuto s tím, že už dnes se to neplní a je to vlastně v pořádku,” upřesnil Hřib.

Ze všech předložených návrhů prošlo pouze technické upřesnění k měření kvality služeb call centra VZP. Podle Hřiba část Správní rady VZP nehájí zájmy pojištěnců VZP, ale spíš zájmy Ministerstva zdravotnictví: „Tváří se, že tady neexistuje žádný problém. Dlouhodobou systémovou neschopnost Ministerstva zdravotnictví se snaží skrýt pomocí peněz pojištěnců.“