Piráti dnes obdrželi vysvětlení rozhodnutí, kterým Obvodní soud pro Prahu 3 zamítl předběžné opatření, které požadovala Jana Nečasová (dříve Nagyová) kvůli vyobrazení kauzy Nagyová na pirátském volebním autobuse.

Soudkyně v rozhodnutí uvedla: „Každý názor, stanovisko nebo kritika, vyjádřené jakoukoliv formou jsou vhledem k významu svobody projevu v demokratickém právním státě zásadně přípustné. Žalobkyně je, popř. byla osobou veřejně činnou, a jako taková osoba je povinna strpět vyobrazení své osoby ve formě karikatury, a to jak na boční straně tzv. speciálního vězeňského autobusu žalovaného, tak i kdekoliv jinde. Kauza Nagyová a zneužití rozdědky je mediálně známou kauzou a reálný základ má. Soud nespatřuje na uvedené karikatuře nic dehonestujícího, vulgárně zesměšňujícího a natolik urážlivého, aby bylo možné žalobkyni vyhovět a nařídit předběžné opatření, naopak se dá říct, že se jedná o nadsázku žalovaného, týkající se kauz, které hýbaly českou politickou scénou.”

Ani stojící postavu s neidentifikovatelným předmětem u opasku soud nespatřuje jako osobu naznačující užít fyzické násilí proti žalobkyni. Podle soudkyně již samotný popisek „speciální vězeňský autobus“ evokuje, že se jedná o postavu dozorce, u kterého je případný obušek nezbytnou součástí. Nelze však z toho dovozovat, že se jedná o postavu, která propaguje či rovnou vyzývá k násilí vůči žalobkyni.

Nečasová se proti rozhodnutí odvolala.

„Soud jednoznačně potvrdil, že v naší zemi stále platí svoboda projevu a že karikatura politických kauz je legální a není důvod ji z karoserie vězeňského autobusu odstraňovat. Nesouhlasíme s odvoláním paní Nečasové, že je ryze soukromou osobou, která nikdy ve volbách nekandidovala, ani jejím obviněním, že zasahujeme do nezávislosti soudů. Autobusem navštěvujeme voliče po celé republice, nikoliv soudy. Předběžný soudní zákaz karikatury, který nadále požaduje paní Nečasová, považujeme za absurdní,“ říká právník a místopředseda Pirátů Jakub Michálek.