Během návštěvy se Peksa setká s vysokými představiteli Tibetské exilové vlády, navštíví muzeum a knihovnu Tibetu, školu Tibetského dětského tábora a bude mít možnost promluvit si se zástupci místních organizací. Zlatým hřebem návštěvy bude audience u Jeho Svatosti dalajlamy. Následně se zúčastní připomenutí 63. výročí Tibetského národního povstání.

Je důležité podporovat Tibetskou exilovou vládu a obyvatele Tibetu v boji za větší autonomii a lidská práva. Jako předseda Zájmové skupiny pro Tibet v Evropském parlamentu je mým posláním vystupovat jako hlas Tibeťanů na mezinárodní scéně,“ říká Mikuláš Peksa. 

Tento výjezd bude příležitostí seznámit se s tibetskými obyvateli v exilu a vyjádřit svou podporu Tibetské exilové vládě a jejímu úsilí o svobodu a práva pro Tibeťany.

Setkání s Jeho Svatostí dalajlamou je pro nás mimořádně důležité. Vím, jak významný je tento okamžik pro podporu Tibetského národa, který čelí dlouhodobému útlaku od čínské vlády,“ připomíná Peksa. „Je nezbytné, aby Evropa stála při Tibetském národu a zvedala povědomí o problémech, kterým čelí. Chci nadále bojovat za práva Tibeťanů a podporovat jejich nárok na sebeurčení,“ zakončuje Peksa.

Mikuláš Peksa tak navazuje na své předchozí členství v české Parlamentní skupině přátel Tibetu při Poslanecké sněmovně ČR, u jejíhož zrodu stáli Piráti. Peksa se zároveň zúčastnil Ženevského fóra pořádaného Centrální Tibetskou Administrativou, které se zabývalo čínským zneužíváním technologií k potlačování základních lidských práv.