Praha, 8. července 2019 – Vláda dnes vydala k pirátskému návrhu novely školského zákona neutrální stanovisko. Novela má zachovat možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem ve společné části maturity a nově přiznat adekvátní kvalifikaci žákům, kteří neuspěli u maturity, ale úspěšně zakončili poslední ročník studovaného oboru.

„Současná podoba maturitních zkoušek má řadu nedostatků, které je třeba řešit předtím, než se vůbec o zavádění povinné zkoušky z matematiky začne uvažovat, a to i vzhledem k dosavadním alarmujícím výsledkům. V prvé řadě chybí jasná poptávka po tom, co by maturita měla vlastně ověřovat. Problém představuje rovněž návaznost testů na obsah a cíle vzdělávání. Pokud mají mít testy u státní maturity skutečně výpovědní hodnotu, musí jejich zadání vycházet z toho, co se žáci v rámci studia skutečně učí. Zadání testů se má přizpůsobovat obsahu výuky, ne naopak. Současné nastavení testů je dimenzováno spíše pro gymnaziální vzdělávání, což je dobře patrné i z velmi rozdílných výsledků žáků. Toto jsou z našeho pohledu problémy, které je třeba řešit prioritně. Zájem o diskusi nad nastavením a podobou maturitní zkoušky vyjádřilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, což považujeme za vstřícný krok,“ uvedl poslanec Lukáš Bartoň.

Piráti chtějí do konce roku vytvořit platformu a společně s dalšími stranami jednat o nové podobě maturity a testování tak, jak avizovali na tiskové konferenci v červnu, kde návrh novely školského zákona představili. Na podzim proběhne v Poslanecké sněmovně seminář Budoucnost maturit v ČR, nad kterým převzal záštitu sněmovní školský výbor. „Chceme otevřít diskusi napříč politickým spektrem o tom, jak by maturita měla vypadat. Pokud jde o naše vlastní představy o podobě maturity, chceme maximálně využít i naše vlastní zkušenosti ze zahraničí a inspirovat se zeměmi s dobrou praxí,” dodal Lukáš Bartoň.

Představa Pirátů o společné části maturity spočívá v tom, že by neměla být kvalifikační zkouškou, ale nástrojem pro ověření znalostí. Ověření kvalifikačních předpokladů by mohlo probíhat v profilové části maturity. Pro Piráty je zcela zásadní, aby bylo jasně stanoveno, co má maturita ověřovat a zadání testů by mělo odpovídat právě tomu, co se žáci v průběhu studia učí. Piráti navrhují bodové hodnocení, které bude mít pro zaměstnavatele i VŠ vyšší výpovědní hodnotu než pouhá informace o tom, zda žák maturitní zkoušku splnil nebo nesplnil. Některé části maturitní zkoušky by přitom mohli žáci absolvovat již v průběhu studia ve vyšších ročnících, včetně možnosti využití opravných termínů.