Praha, 11. dubna 2022 – Piráti na dnešní tiskové konferenci konané v Pirátském centru v Praze na Moráni představili svůj politický institut π (čteno pí) a jeho nového ředitele Petra Zámečníka, který vyhrál otevřené výběrové řízení. Institut π Piráti zaregistrovali minulý rok na podzim u Ministerstva vnitra. Jedná se o think-tank postavený na pirátských hodnotách, jehož cílem je přispívat k vytváření liberální společnosti, občanské otevřenosti, zodpovědnosti a být zdrojem nezávislého výzkumu legislativních a vládních politik.

Institut π má rozvíjet liberální ideologická východiska a soustředit se na dlouhodobý výhled pirátských politik i témat. Hlavními nástroji ústavu bude výzkumná, publikační, vzdělávací a kulturní činnost. Vizí institutu je také podporovat informovanou diskusi a poskytovat praktická doporučení, která přispívají nejen k dobré správě věcí veřejných a lidských práv v ČR.

„Obecně je posláním π být zdrojem nezávislého výzkumu legislativních a sociálních politik, který bude základem pro rozhodování jednotlivých politiků a státní správy. Budeme podporovat férovou liberální společnost, osvětu k účasti na politice a informovanou diskusi. Tímto pak hodláme přispívat k dobré správě věcí veřejných a dodržování stavu lidských práv v ČR,” shrnul ředitel Petr Zámečník poslání institutu.

V konkrétní rovině bude primárním předmětem aktivit π výzkumná a publikační činnost ve spolupráci s akademickou obcí, ale i akce se vzdělávacím a kulturním přesahem. „Nejbližším úkolem π a ředitele teď bude navázat vztahy s akademickou obcí a odbornou veřejností, aby se mohly začít vytvářet výstupy na úrovni. Nemenší součástí naší práce ale bude i zapojení dobrovolníků a podpora občanské participace, jelikož na ní chceme práci π stavět,” dodala europoslankyně a předsedkyně správní rady institutu, Markéta Gregorová.

Spolu s představením ředitele byl spuštěn i oficiální web π na www.piratskyinstitut.cz.