Praha, 9. ledna 2017 – Poslanecký klub Pirátů v pondělí schválil nominaci zástupců do Správní a Dozorčí rady VZP. Do správní rady byli nominováni MUDr. Zdeněk Hřib a plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA. Do dozorčí rady byl zvolen Marek Paris, M.A. Všichni nominovaní vzešli z řádného a otevřeného výběrového řízení na dané pozice. Jejich náhradníci ve správní radě jsou prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA a v dozorčí radě Mgr. Adam Janek, MHA, MBA.

Do výběrového řízení se v prosinci přihlásilo 81 uchazečů. Přísnými kritérii prošlo 18 uchazečů, kteří byli pozváni k osobním pohovorům. Pirátský poslanec Tomáš Martínek, který výběrové řízení organizoval, hodnotí výsledek: „Otevřené nominační řízení jsme pořádali jako první a jediná politická strana. Věřím, že se díky tomu podařilo vybrat vhodné kandidáty na dané pozice ve VZP. Na základě získaných zkušeností se budeme snažit nominační proces ještě vylepšit a využít pro přípravu zákona, který by měl pomoci vybrat skutečné odborníky především do dozorčích rad státních společností. Zaměřit se chceme na předcházení střetu zájmů.“

Nominant do správní rady, člen Pirátů Zdeněk Hřib, má do svého nového působiště jasné plány: „Budu zastupovat zájmy voličů Pirátů v souladu s naším programem, podle kterého musí VZP zůstat zachována jako garant péče 'zdarma' ve stávajícím rozsahu. Pro liberalizaci zdravotního pojištění mají Piráti připraven vlastní návrh na neziskové samosprávné zdravotní pojišťovny. V legislativě k VZP zásadní změny nechystáme, snad kromě zeštíhlení Správní rady VZP, kde považuji za nezbytné zrušit deset nevolených trafik pro vládní poradce a kamarády a rozšířit omezení pro možný střet zájmů u zástupců pojištěnců volených Sněmovnou. Jednoznačně také odmítám vládní návrhy na 'metodickou úpravu zpětných bonusů' pro léčiva a pomůcky hrazené z pojištění, protože i metodicky správně provedený pojistný podvod je stále podvod. Budu usilovat o prioritní úpravu úhrad tak, aby poctiví poskytovatelé péče nebyli k podvodům systémově nuceni.“

Marek Paris, člen Pirátů, který uspěl ve výběrovém řízení na post v Dozorčí radě VZP, slibuje: „Chci být zástupcem každého pojištěnce VZP. Mým prvním tématem je regionální nerovnost v přístupu pacientů k léčbě v centrech. Druhým jsou žádosti o proplacení léčivých přípravků podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., kde se pacienti ocitají v nerovném postavení vůči vlastní pojišťovně. Třetím je informovanost pojištěnců o kvalitě poskytovatelů zdravotní péče.“