Praha, 16. února 2021 – Nová pravidla pro nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností, nazývaná souhrnně jako “oběhový balíček”, platí již více než měsíc. Jejich fungováním v praxi se zabýval dnešní online seminář Výboru pro životní prostředí konaný pod záštitou pirátského poslance a člena výboru Františka Elfmarka, jehož se zúčastnilo více než 80 účastníků.

Na semináři s názvem Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi – jsme na cestě k oběhovému hospodářství? vystoupili zástupci organizací, které se odpadovému hospodářství věnují, a představili svůj pohled na nové zákony a na to, jak naplňují ideu oběhového způsobu hospodářství.

„Seminář ukázal priority odborné veřejnosti, která také poukázala na některé nedostatky zákonů. S panelisty se shoduji v tom, že mnoho nejasností plyne z toho, že projednávání takto složité legislativy začalo až v podstatě na poslední chvíli. Ministerstvo životního prostředí mělo zahájit legislativní proces podstatně dříve a nyní si musí pospíšit s prováděcími předpisy,“ uvedl Elfmark.

V diskuzi se hojně debatovalo o řešení problému s dvojími daty o odpadech, v návaznosti na prezentaci zástupců Českého statistického úřadu. V Česku totiž léta existovala dvoje různá data o produkci odpadů, která se lišila o miliony tun – jedna vydával ČSÚ a druhá Ministerstvo životního prostředí. Tyto údaje by nově měly být sjednoceny.

„Jsem velmi rád, že zástupci ČSÚ avizovali uspořádání kulatého stolu speciálně na toto téma, kterého se chci zúčastnit. Abychom dosáhli skutečného oběhového hospodářství, musíme se ještě hodně snažit. Vláda musí navrhovat ambicióznější cíle, neboť jak zdůraznil jeden z panelistů, např. u plastových obalů máme nyní cíl recyklace 55 procent v roce 2030, ten jsme však přesáhli již v roce 2018. Absolutní množství těchto odpadů na skládkách přesto stále stoupá, a to opravdu ambiciózní není,“ řekl František Elfmark, člen výboru pro životní prostředí.