Brusel, 22. prosince 2020 - Díky evropským penězům dostali mladí kuchaři a číšníci ve Středočeském kraji šanci získat potřebnou praxi a následně i zaměstnání. Projekt „Záruky pro mladé“ motivoval zaměstnavatele, aby dávali nováčkům na pracovním trhu více šancí. Díky příspěvkům na jejich mzdu byli totiž ochotnější umožnit jim získat nezbytné pracovní zkušenosti. Na podobné projekty půjde dalších 47,5 miliard EUR, které minulý týden schválil Evropský parlament.

„Panuje celoevropská shoda na tom, že peníze musí přijít rychle a účelně tam, kde to EU bolí nejvíc. Tyto peníze mají jít především do těch nejvíc zasažených odvětví a taky na pomoc těm nejohroženějším. Myslím, že se ukazuje, jak bude Evropská unie hrát klíčovou roli v obnově Evropy po koronakrizi,“ uvedl pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. I on zvedl ruku pro dodatečnou pomoc regionům EU v boji proti pandemii covid-19 a jejím sociálním a zdravotním důsledkům. Pro hlasovali také Marcel Kolaja a Markéta Gregorová.

REACT-EU je balíček ve výši 47,5 miliardy EUR, který má zmírnit bezprostřední dopady koronavirové krize v evropských regionech. Pomoc bude možné čerpat prostřednictvím strukturálních fondů EU. V roce 2021 bude uvolněno 37,5 miliardy EUR, zbylých 10 miliard EUR je určeno na rok 2022.

Česká republika bude moci část finančních prostředků použít v rámci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, přeshraničních programů (Interreg) či přes Evropský sociální fond. Právě díky němu mohli například lidé do 29 let získat práci v restauracích či hospodách po celém Středočeském kraji. Peníze ale pomůžou například na rekvalifikace, profesní vzdělávání či na pomoc hendikepovaným a nezaměstnaným.