Brusel, 31. března 2022 – Dnes začíná jeden z posledních trialogů aktu o digitálních službách (DSA). Věnuje se mimo jiné regulaci sociálních sítí, tudíž se nevyhýbá ani otázkám zodpovědnosti za nahrávaný obsah – a tedy ani dezinformacím. Piráti zdůrazňují nutnost zachovat svobodu projevu a chtějí dát lidem možnost, aby si sami zvolili, čemu a komu budou důvěřovat.

„Neměli bychom nechávat na samotných platformách, aby rozhodovaly, co je pravda a co dezinformace. Je nemožné zajistit jejich nezávislost. Ochrana svobody slova je pro nás prioritou. K omezení bezbřehého šíření propagandy můžeme přispět tak, že dáme uživatelům možnost nastavit vlastní algoritmy zobrazování příspěvků – například chronologicky. Dnes vidíme, že sociální sítě dávají kvůli maximalizaci zisku často větší relevanci dezinformacím a negativním zprávám,“ říká europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja, který se digitálními tématy dlouhodobě zabývá.

„Zásadním krokem je podporovat vzdělání ke kritickému myšlení a mediální gramotnosti. Jen tak vybudujeme společnost, která bude odolnější vůči dezinformacím a hybridním vlivů ze zahraničí. Nedává smysl, abychom uživatele – občany – neustále vodili v online prostoru za ruku. Velmi důležitá je celoevropská spolupráce na tomto tématu,“ uvádí europoslankyně Markéta Gregorová, která je koordinátorkou Speciálního výboru pro zahraniční vměšování a dezinformace, jehož komplexní zpráva k boji s dezinformacemi byla tento měsíc schválena Parlamentem, a přesně tomuto se věnuje.

„Prosazujeme fact-checking, transparentní financování reklamních kampaní nebo ochranu soukromých informací před zneužitím v politické reklamě. Chceme, aby lidé mohli sami rozpoznat kdo je dezinformátor a co jsou dezinformace, a svobodně se rozhodnout, zda-li se skutečně chtějí stát součástí jejich plánů,“ doplňuje pirátskou pozici europoslanec Mikuláš Peksa.