České Budějovice, 8. srpna 2019 – Pirátská poslankyně Olga Richterová a poslanec Lukáš Kolářík, členové sněmovního Výboru pro sociální politiku, dnes absolvovali další z prázdninových výjezdů, tentokrát do Jihočeského kraje. Ve Vodňanech se setkali se starostou města Milanem Němečkem, s nímž probrali hlavní témata, která město tíží, poté navštívili místní centrum sociální péče, a nakonec si v Českých Budějovicích prohlédli dvě zařízení sociálních služeb: K-centrum a doléčovací centrum Prevent 99.

„Ve Vodňanech jsme s panem starostou Němečkem probrali celou řadu témat z oblasti bydlení, mluvili jsme o problémech s průtokovým dotačním financováním sociálních služeb a o bezpečnosti ve městě. Jako zásadní se jeví téma agenturního zaměstnávání, které obcím přináší řadu potíží. Nerovnost v odměňování pracovníků, vyloučené bydlení, limitovaný pobyt, se kterým souvisí špatný přehled o pohybu lidí, složité vymáhání pohledávek třeba u poplatků za odvoz odpadu, bezpečnostní rizika – to vše jsou věci, které budou tím naléhavější, čím častější bude zaměstnávání zahraničních pracovníků touto cestou. Starosta Vodňan rovněž upozornil na nedostatek profesí jako dětský psycholog, dětský psychiatr a pediatr. Průměrný věk pediatrů v regionu je přes 60 let. Chystám dotaz na ministra zdravotnictví ohledně podpory studijního oboru pediatrie na lékařských fakultách,“ uvedla po setkání Richterová. Budeme se také s ministerstvem práce a sociálních věcí chtít bavit o podmínkách fungování zaměstnaneckých agentur. Stávající systém není pro obce udržitelný.

Ve Vodňanech poslanci stihli ještě návštěvu místního CSP (Centrum sociální péče Vodňany), které poskytuje dvě služby – Domov pro seniory a pečovatelskou službu. Podoba zařízení i nasazení jeho zaměstnanců udělaly na poslance dojem, zejména retro koutky určené k zavzpomínání na mládí. Bohužel, pracovníci centra upozornili i na stále se snižující schopnost hradit náklady na pobyt z důchodů, zejména kvůli exekucím. Centrum už nyní často doplácí a lze přitom předpokládat, že situace se bude spíše zhoršovat. I toto je třeba zohlednit v reformě důchodového systému, kterou aktivně připomínkujeme.

Během poslední zastávky v Českých Budějovicích si pirátští poslanci prohlédli místní K-centrum a doléčovací centrum Prevent 99. Obě zařízení jsou vnímána jako velmi dobře fungující, jak uvádí Kolářík, který se mimo jiné věnuje oblasti bezpečnosti: „Počty klientů a relativně nekonfliktní provoz toto tvrzení jen potvrzují. Z debaty s pracovníky K-centra je třeba vypíchnout fakt, že empatie v jejich práci nestačí, je třeba udržovat psychický potenciál pracovníků formou pravidelných kvalitních supervizí. To je věc, která se ne vždy děje. Mimo sociální služby, například v diagnostických ústavech, které spadají do gesce školství, jsou pak spíše výjimkou. Přitom podpora činnosti pracovníků, kteří jsou v dennodenním bezprostředním kontaktu s lidmi s komplexními problémy, je klíčová pro to, aby oni sami neztratili schopnost zachovat si tolik důležitý odstup a zdravý úsudek.“

Na doléčovací centrum zbylo v podvečer již minimum času, přesto se stačili zástupci Pirátů od představitelů centra dozvědět, že největší bolestí centra je shánění vhodného a dostupného bydlení pro klienty. Město totiž byty nemá a soukromníci se obávají, že se jedná o potenciálně problémové nájemníky, a především nechtějí rodiny s dětmi. V závěru se tak opět potvrdila potřeba měst disponovat sociálními byty. Tomuto tématu se budou Piráti opět intenzivně věnovat, chystají např. konferenci ve Sněmovně k sociální práci v bydlení, konat se bude již 2. října 2019.