Praha, 12. února 2021 – Pirátům se podařilo upravit návrh zákona o Vojenském zpravodajství, u jehož první verze hrozilo vážné ohrožení soukromí na internetu a nepřiměřené postihy poskytovatelů internetového připojení. Naopak Sněmovna odmítla pirátské návrhy na posílení kontroly Vojenského zpravodajství a omezení, aby Vojenské zpravodajství nemohlo provádět tzv. aktivní zásah, určený k odvracení závažných kybernetických útoků, na žádost Policie ČR. Přijetí původní verze zákona by mohlo znamenat zavádění sond, které by mohly svévolně sledovat uživatele v komunikačním systému, ať už na internetu nebo u telefonních operátorů.

„Zatímco naši největší výhradu, tedy potenciální narušení soukromí v online komunikaci, se nám podařilo vyjednat do společného pozměňovacího návrhu, nedostatečné nastavení mantinelů pro tzv. aktivní zásah v návrhu zákona zůstalo. Sněmovna navíc odmítla naše návrhy na posílení kontroly Vojenského zpravodajství, proto jsme zákon nemohli podpořit,” uvedl poslanec František Kopřiva.

„Oceňujeme konstruktivní jednání ze strany Vojenského zpravodajství. Naopak komunikaci ministra obrany Lubomíra Metnara považujeme za nedostatečnou. Ve chvíli, kdy se takhle zásadně rozšiřují pravomoci tajné službě a vytváří se legislativní rámec pro aktivní zásahy, očekávali bychom, že ministr přijme politickou odpovědnost a bude mnohem intenzivněji komunikovat jak s parlamentem, tak veřejností,” doplnil Kopřiva.

Do společného pozměňovacího návrhu, který předložili poslanci Pirátů, ODS a ANO, se podařilo prosadit Piráty navrženou definici metadat, která jasně vymezuje, že detekční zařízení, umístěné Vojenským zpravodajstvím, nebudou moci sledovat obsah komunikace na internetu. Provozovatelé sítí by měli získat lepší postavení vůči Vojenskému zpravodajství, protože se podařilo lépe ošetřit kompenzace v případě vzniku škod a také se nově mohou provozovatelé obracet na kontrolní orgány v případě podezření, že Vojenské zpravodajství překročilo své pravomoci.

„První verze zákona byly zcela mimo realitu. Návrh Výboru pro obranu reflektuje alespoň ty nejkřiklavější problémy, avšak neřeší posílení parlamentního dohledu, který považuji za klíčový při kontrole zpravodajských služeb,” řekl poslanec Ondřej Profant.

Piráti na opravě tohoto zákona pracují už tři roky. Vyjednávali přitom jak se zástupci Vojenského zpravodajství, tak se zástupci profesních sdružení, nevládních organizací i soukromého sektoru. Kybernetická obrana představuje kvůli zvyšujícím se rizikům jednu z priorit Pirátů. „Navrhli jsme navýšení rozpočtu NÚKIB a vyzvali jsme vládu, aby do kyberbezpečnosti investovala peníze z evropského fondu obnovy,” shrnul Profant.

Koalice Pirátů a STAN se také zabývá koncepčním řešením kyberobrany a kyberbezpečnosti, stejně jako na vyváženém přístupu k pravomocím a kontrole tajných služeb. Piráti též od začátku upozorňují na problematiku dodavatelských řetězců – ať už se jedná o technologie 5G či dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech.