„Uplynulé tři roky ve vedení kraje dokládají, že umíme naše programové priority přetavit do konkrétních kroků, které zlepšují život v Libereckém kraji. Hospodaření kraje umožňuje investovat do veřejných služeb, běží velké i menší projekty ve zdravotnictví, školství, sociálních službách, kultuře, podporujeme modro-zelenou infrastrukturu a opatření pro rozvoj krajiny. Zvládli jsme energetickou krizi. Digitalizujeme vnitřní i vnější chod úřadu a otevíráme jeho data veřejnosti. Pro další volby máme připravený tým, který bude dělat, co je správné pro občany kraje,“ říká Zbyněk Miklík.

Piráty Libereckého kraje nyní čeká práce na programu, který představí v první polovině příštího roku. Využijí v něm zkušenosti nejen s krajskou, ale i obecní politikou. Témat, která kraj může řešit nebo podpořit ve městech a obcích je mnoho – od sociálních služeb přes klimatickou změnu po podporu bydlení, a pro ně mají Piráti v Libereckém kraji silný tým. Do čela kandidátky po lídrovi Zbyňku Miklíkovi byli na druhé až deváté místo zvoleni:

Daniela Weissová, krajská zastupitelka, předsedkyně výboru sociálních věcí, divadelnice, zdravotní klaun 

Václav Židek, člen rady Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství

Marek Förster, krajský zastupitel, předseda Krajského sdružení Pirátů Libereckého kraje, programátor

Petr Slanina, zastupitel statutárního města Liberec, odborný pracovník ve zdravotnickém výzkumu

Jiřina Macháčková, odborná a vědecko-výzkumná pracovnice v oblasti ochrany životního prostředí

Jan Hruška, náměstek primátora statutárního města Liberec pro městské bydlení a místní Agendu 21

Michal Malý, student doktorského studia v oblasti politologie

Jan Tempel, krajský zastupitel, IT specialista

Piráti v Libereckém kraji ve volbách do zastupitelstva kraje v roce 2020 získali necelých deset procent hlasů, zastoupeni jsou pěti zastupiteli a jsou součástí vedení kraje. Druhým členem Rady Libereckého kraje je Václav Židek, který řídí resort životního prostředí a zemědělství, další Piráti aktivně pracují ve všech výborech zastupitelstva.