Praha, 3. července 2020 – Český statistický úřad začne konečně zveřejňovat data o registrovaných partnerstvích i četnosti jmen a příjmení. Stalo se tak po urgencích pirátského poslance Ondřeje Profanta, který se problematikou jmen, statistiky a otevřených dat dlouhodobě zabývá.

V rámci projednávání zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 vyšlo najevo, že Český statistický úřad nezveřejňuje o registrovaných partnerstvích žádné kontinuální statistiky ani 14 let od jejich uzákonění. Data o manželstvích, nesezdaných soužitích, rozvodech, ovdověních, narození dětí do a mimo manželství a podobně přitom zpracovává a zveřejňuje průběžně.

„Nyní je z oficiálních zdrojů nemožné zjistit, kolik lidí vlastně v registrovaných partnerstvích žije, kolik partnerství bylo zrušeno úmrtím nebo kolik dětí se do registrovaných partnerství rodí a kolik v nich žije. Taky třeba nevíme věkovou, geografickou, příjmovou nebo vzdělanostní strukturu osob v registrovaných partnerstvích,“ popisuje současný stav Ondřej Profant.

Podobná situace panuje i okolo statistiky četnosti jmen a příjmení. Tato data byla několik let publikována Ministerstvem vnitra a byla používána mimo jiné v projektu KdeJsme.cz. V roce 2017 ministerstvo data najednou přestalo publikovat a odůvodňovalo to ochranou osobních údajů.

„V obou případech jsem se tázal jak Ministerstva vnitra, tak Českého statistického úřadu. Ukázalo se, že si tyto úřady mezi sebou přehazují odpovědnost jak horký brambor,“ komentuje Profant.

Po urgencích pirátského poslance našel Český statistický úřad řešení. Podle jeho ředitele Marka Rojíčka se od roku 2021 počítá s publikováním každoročních populačních statistik včetně dat o registrovaných partnerstvích. Nový systém rovněž umožní vytvářet agregovanou statistiku četností jmen a příjmení, včetně jejich územního rozložení. Při jejich publikování bude prý vždy věnována maximální pozornost ochraně osobních údajů.