Praha, 23. ledna 2020 – Asistovaná reprodukce je v Česku výnosný byznys. Dle údajů z roku 2017 je v Česku 43 center asistované reprodukce s obratem přes 4 miliardy korun. V zájmu těchto klinik je upřednostňovat umělé oplodnění proti léčbě příčin neplodnosti. Ta je přitom nejen únosnější z hlediska rozpočtu, ale i bezpečnější. A opět jde o byznys, který je spojen s předsedou vlády a jeho svěřenskými fondy. Pokud převáží obchodní zájmy nad zdravím, bude docházet nejen k soustavnému navyšování veřejných nákladů, ale i k tragédiím. Právě kvůli jedné tragédii jsem se obrátila v interpelaci na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s několika dotazy. A zároveň i s myšlenkou na vznik registru dárkyň, jehož účelem je předejít tragickým případům, jako se stal nedávno v Brně, kde zemřela mladá žena po zákroku v soukromém zařízení. O něm v říjnu 2019 informovala média.

Ačkoliv darování má být dle současného zákona bezplatné, pouze s úhradou nákladů, v praxi dárci dostávají platby okolo 20 tisíc korun. A protože neexistuje žádný registr dárkyň, mohou ženy, často nacházející se v tíživé sociální situaci, darovat na různých klinikách. A krátké rozestupy mezi jednotlivými zásahy jsou zdraví ohrožující. Znám reálné případy, o kterých mi lidé osobně říkají. Zákon v tomto případě vůbec nic neznamená. Zeptala jsem se proto ministra Vojtěcha, zda lze zákon bez existence registrů a kontroly vůbec vymáhat.

Dle odpovědi ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha existuje komise pro reprodukční medicínu zřízená v roce 2017. V lednu by se měla věnovat mým dotazům týkající se dodržování současných právních norem. Podstatné jsou i otázky týkající se možného střetu zájmů členů komise a jejich odbornosti. A rovněž zhodnocení dopadů asistované reprodukce na zdraví dárkyň na základě již existujících dat. S tím souvisí i potřeba informování žen, které opakovaně vajíčka darují. Pouhý formální informovaný souhlas totiž nepovažuji za dostatečnou záruku proti rizikům spojeným s opakovaným darováním.

Dle všeho jsou častými dárkyněmi bezdětné studentky, které mohou ohrozit svou vlastní plodnost. A častými klientkami českých zařízení jsou cizinky – ty tvoří 88 procent příjemkyň darovaných vajíček. Třetina všech českých i zahraničních pacientek míří do reprodukčních klinik akciové společnosti FutureLife, a.s., která je členem koncernu SynBiol, a.s. patřícího do svěřenského fondu AB private trust I zakladatele Andreje Babiše.