Brusel, 6. května 2021 – Za zpoždění delší než hodinu peníze zpátky, nebo garanci náhradního spoje. I to zaručí nová pravidla, která minulý týden schválil Evropský parlament. Nový předpis dále rozšiřuje seznam případů, za které budou mít lidé nárok na občerstvení či proplacení nákladů za ubytování. Pravidla začnou platit do dvou let od vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Nový předpis myslí také na osoby s omezenou schopností pohybu. Nově se budou muset místo 48 hodin dopředu nahlašovat pouze 24 hodin předem. „Cestujícím s omezenou schopností pohybu je zapotřebí nastavit co možná nejlepší podmínky pro cestování. Za žádných okolností nemůže docházet k jejich diskriminaci. Byl bych proto rád, aby tyto osoby na frekventovaných spojích třeba vůbec nemuseli dopředu nahlašovat potřebu asistence. Pro to ale v Parlamentu nebyla dostatečná podpora. Europoslanci z naší politické skupiny za však za práva všech cestujících do poslední chvíle bojovali,“ popisuje místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Doprovod zdravotně postižené osoby bude podle nových pravidel cestovat zdarma. Lidé s asistenčním psem pak budou mít právo si vzít psa s sebou do vlaku v každém případě. Podle nových pravidel si také všichni cestující budou moci při zpoždění delším než 60 minut vybrat, zda chtějí zpět celou cenu jízdenky. „Nebo si mohou vybrat cestování jiným srovnatelným spojem ale bez dodatečných nákladů,“ dodává Kolaja.

V případě zásahu vyšší moci budou mít cestující nárok na občerstvení i proplacení nákladů na ubytování. Za vyšší moc budou navíc považovány i kritické situace v oblasti veřejného zdraví nebo teroristické útoky. Pravidla začnou platit do dvou let s výjimkou většího prostoru pro jízdní kola. Železniční dopravci mají celkem 4 roky čas na to zajistit, aby v každém vlaku byl vyhrazen prostor se stojany alespoň pro čtyři kola.