Praha, 15. dubna 2019 – Evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger informoval během jednání členy evropského Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) ve věci střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Zasedání výboru probíhalo nestandardně za zavřenými dveřmi a podle dostupných informací nebudou výsledky auditu Evropské komise známy dříve, než proběhnou volby do EP. Nebude tak dodržen avizovaný dubnový termín. Piráti proto navrhnou zařazení pevného bodu týkajícího se aktuální situace kolem střetu zájmů Andreje Babiše na pořad právě probíhající schůze Sněmovny. Cílem je přijmout usnesení, které vyzve Evropskou komisi, aby neprodleně závěry o střetu zájmů premiéra poskytla především občanům ČR.

Jednání za zavřenými dveřmi se týkalo jednak porušování evropského finančního nařízení ke střetu zájmů a také aktuálního stavu auditu, který Evropská komise provedla v Praze na počátku roku. „Komisař Oettinger prohlásil, že nesplní termín a výsledky auditu tedy nebudou hotové v dubnu, jak několikrát v minulosti avizoval. Je s podivem, že k celé věci přistupuje tímto liknavým způsobem, ačkoli právní rozbor Evropské komise, který naopak střet zájmů premiéra Babiše potvrdil, byl zveřejněn v prosinci minulého roku,” říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Na začátku března Piráti oficiálně vyzvali Evropskou komisi, aby konečně rozhodla o dodržování finančního nařízení ke střetu zájmů a stejně tak se obrátili osobním dopisem na komisaře Oettingera minulý týden, aby zveřejnil výsledky auditu co nejdříve. „Pokud neobdržíme odpověď ohledně finančního nařízení na počátku května, čili ve stanovené lhůtě, budeme nuceni se obrátit na Evropský soudní dvůr,” zdůraznil Bartoš.

„Občané ČR mají právo vědět, jak je nakládáno s jejich penězi ve formě evropských dotací, které mají sloužit například k vyrovnávání rozdílů regionů a posílení středního podnikání, nikoli k budování potravinářsko-zemědělského impéria premiéra Babiše,” dodává Bartoš.