Praha, 23. dubna 2018 – Piráti dnes podali návrh novely zákona o střetu zájmů, kterým chtějí omezit možnost politiků kumulovat odměny za výkon několika veřejných funkcí. Nová pirátská úprava požaduje, aby se veřejný funkcionář věnoval své práci pro občany v rámci své volené funkce naplno a za tuto funkci pobírat jeden plat. Za další funkce uvolněného zastupitele bude dostávat pouze 40% odměnu. Pro tento svůj návrh se Pirátům podařilo získat podporu od 60 poslanců z 8 poslaneckých klubů z celkových 9.

„Politik se má věnovat jedné práci, dělat ji pořádně a brát za ni jeden plat. K našemu návrhu nás ve své podstatě nutí současná politická praxe, kdy někteří politici kumulují funkce v Parlamentu, na krajské a komunální úrovni a ještě k tomu vykonávají funkce v dozorčích radách firem vlastněných státem nebo městy a za všechny tyto funkce pobírají plné odměny,“ shrnuje důvod překládané novely předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který po zvolení poslancem rezignoval na mandát pražského zastupitele.

Piráti začali s prosazováním těchto změn sami u sebe. Žádný Pirát nesmí vykonávat více než jednu plně placenou veřejnou funkci. Po volbách tak například na svůj post starosty Mariánských Lázní rezignoval poslanec Petr Třešňák nebo uvolněný radní Uherského Hradiště František Elfmark. Pirátský návrh zákona jasně stanoví, že v případě souběhu více veřejných funkcí – např. funkce poslance a člena vlády nebo poslance a člena dozorčího, kontrolního nebo řídícího orgánu firem vlastněných státem nebo obcí – bude veřejný funkcionář pobírat pouze jeden plat.

„Chápeme, pokud se poslanci i po svém zvolení chtějí podílet na práci přímo ve své obci. Koneckonců mnoho poslanců a senátorů bylo do Parlamentu zvoleno právě proto, že byli zodpovědnými a spolehlivými komunálními politiky a nechtějí své voliče opustit. Náš návrh nikterak neomezuje souběh více funkcí. Omezuje však výši odměn, které veřejný funkcionář může brát, jestliže se rozhodne vykonávat vícero veřejných funkcí. Je totiž naprosto zřejmé, že nelze vykonávat dvě nebo tři práce na plný úvazek,“ uzavírá Michálek.

<h3>Odkazy</h3>

Znění předloženého návrhu zákona