Praha, 16. září 2021 – Rychlejší soudní řízení a méně soudních excesů. To přinesou nástroje navržené koalicí Pirátů a Starostů. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, senátor za STAN Zdeněk Hraba a právník Ondřej Dostál dnes tyto nástroje představili na tiskové konferenci spolu s webovou stránku www.rychlejsisoudy.cz s prototypem statistiky soudců. Zavedení povinnosti zveřejňování vlekoucích se případů vede dle zahraničních zkušeností k zásadnímu zrychlení práce soudů. Informace o statistikách v úplné podobě by v pilotním projektu byly přístupné resortu justice, výhledově se počítá s možností jejich zveřejnění.

„Sousedské spory, zdravotnictví, opatrovnictví, trestní soudnictví – ve všech těchto oblastech je právo občanů na spravedlivý proces dotčeno. Jediným způsobem, jak ubránit nezávislost soudů, je vzít vítr z plachet jejich kritikům a dlouhodobě pracovat na lepší rychlosti a kvalitě rozhodování. V příštím volebním období chceme prosadit elektronický spis pro celou justici, statistiky soudů a soudců, jejichž navrhovanou podobu jsme již představili, analýzu komplikovaných případů, která bude základem pro přípravu nového trestního řádu, nástroj časových rámců a počítáme také s patřičným ohodnocením zejména nižšího justičního personálu,“ vyjmenoval Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, programové priority koalice v soudní oblasti.

Představený prototyp statistik obsahuje profesní údaje soudce, jeho významná rozhodnutí, rychlost v rozhodování a srovnání s obdobnými případy, míru zrušených rozhodnutí ve vztahu k odvolacím a dovolacím soudům nebo Ústavnímu soudu, kárná řízení, publikační činnost a odměňování. „Na prototypu statistik soudce jsme poctivě pracovali. Chceme-li soudy zrychlit a zkvalitnit, musíme rychlost a kvalitu měřit, ale současně si dát si pozor na metriky, které by byly zavádějící. Bohužel za 8 let vlády ANO na Ministerstvu spravedlnosti se to nikam neposunulo, vznikla pouze výroční statistická zpráva. My navrhujeme mít relevantní informace o rychlosti a kvalitě přehledně na jednom místě a v uživatelsky přívětivé podobě,“ uvedl Michálek.

„Přes 820 trestních kauz čeká na vyřízení na okresním soudě déle než 2 roky a toto číslo je na obdobné úrovni jako v roce 2019. V civilní agendě přes 14 tisíc kauz trvá déle než 3 roky. Ministerstvo spravedlnosti má ze zákona sledovat a hodnotit, zda před soudem nedochází ke zbytečným průtahům a vyřizuje stížnosti na postup soudů. Jenže tuto pravomoc příliš nevyužívá. Díky přehledným statistikám nebude chtít soudce zaostávat za kolegy, a naopak si bude chtít zlepšit šanci na kariérní postup. Vedení soudu bude mít relevantní údaje pro řízení soudu. Zahraniční zkušenosti ukazují, že transparence rychlost soudů zvýšila,“ dodal Michálek.

Ondřej Dostál, expert na zdravotní právo, uvedl, že v oblasti zdravotnictví představuje dlouhá doba při rozhodování zásadní komplikaci a znemožňuje efektivní domožení se práva, zejména v případech, kdy se rozhoduje o úhradě léčby ze zdravotního pojištění: „Případ pacientky s roztroušenou sklerózou, která neměla zajištěnou léčbu, řešil Ústavní soud, protože městský soud zahájil řízení v roce 2018, ale až o více než rok později začal věc projednávat. Existuje řada dalších pacientů, kteří musí svou léčbu platit sami a bohužel někteří z nich se rozhodnutí soudu kvůli nemoci ani nedočkali.“

Podle senátora Zdeňka Hraby je právo občanů na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě narušeno, a i banální spory trvají několik let. „Spor o hranici pozemku, doslova o pár centimetrů, se vleče šest let, bylo nařízeno osmnáct jednání, třikrát vydal okresní soud rozsudek, dvakrát byl zrušen odvolacím soudem. Není to proces, ke kterému by měly úctu obě strany sporu,” uvedl Hraba.

Soudní průtahy či nespravedlivá rozhodnutí ovlivňují spory o děti i trestní záležitosti v tisícovkách případů. Dlouhé soudní řízení ničí život nevinným, anebo naopak spravedlnost zbytečně odkládá.