„Je klíčové, aby v naší zemi bylo možné pečovat co nejlépe o děti, které jsou ohrožené, nemají fungující vlastní rodinu a které potřebují pomoc státu a úřadů. Jsem proto ráda, že tato novela celkově odstraňuje byrokratické překážky v celém procesu žádosti o osvojení a pěstounskou péči. Doposud totiž nebylo výjimkou, že nastavení pěstounské péče nefungovalo ve všech krajích stejně. To se teď novelou mění,” uvedla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová. 

Novela zákona by měla upravit nerovnost v přístupu, v jejímž důsledku byly žádosti o osvojení či pěstounskou péči zpracovávány v různých krajích různým tempem. Ve chvíli, kdy se tak člověk rozhodl, že by se rád zkusil stát pěstounem nebo pěstounkou, trvalo v některých krajích i déle než rok než byl zařazen do přípravy. „To je v situaci, kdy je obecně známo, že nám chybí pěstounské rodiny a že je velice důležité s každým žadatelem co nejrychleji rozjet proces posuzování, naprosto nepřijatelné,” doplnila Richterová s tím, že novela některé byrokratické překážky, které takové obrovské rozdíly umožňovaly,  odstraňuje.

Součástí novely je také jasnější odlišení zprostředkované a nezprostředkované – jinými slovy příbuzenské  – pěstounské péče a zvýšení příspěvku, který stát vyplácí organizacím, které pěstounské rodiny podporují. Ten doposud činil 66 tisíc ročně. Nově by se příspěvek, který je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí měl zvednout na 77 tisíc. „Za Piráty s navýšením jednoznačně souhlasíme. Systematická podpora pro všechny náhradní pečovatele je velice důležitá pro to, aby péče o svěřené děti mohla být co nejlepší a dlouhodobě jim byla poskytována kvalitní podpora,” dodala Richterová.