Praha, 5. května 2020 – Piráti dnes chtěli na jednání Sněmovny zařadit mimořádný bod k poskytování informací a dat o koronavirové epidemii v ČR. Žádají, aby data byla poskytována vědcům, stejně jako se tomu děje v zahraničí. „Na Slovensku, ve Velké Británii či ve Švýcarsku běžně funguje to, že státní instituce samy dávají v zabezpečené podobě data vědecké veřejnost. Jsou to totiž přesně tato data, která umožní definovat různé stupně pohotovosti. Zveřejnění (byť zabezpečené) se má týkat epidemiologických modelů, podrobných anonymizovaných dat a scénářů vývoje, a to proto abychom do budoucna měli představu o různých stavech, a z toho plynoucích podmínek pro podniky, zaměstnavatele a naše občany,” vysvětluje první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová a dodává: „Bez dat nejde dělat zodpovědnou politiku. Poskytnutí informací bude ku prospěchu celé zemi.” Zařazení bodu však nebylo přijato. Piráti proto odeslali žádost o poskytnutí informací, zejména anonymizovaných dat. Znění žádosti je v příloze.

Piráti navazují na iniciativu KoroNERV20, kde vědci a výzkumníci žádají o anonymizovaná data. „Pro odbornou veřejnost nejsou pouze nepřístupná data, ale chybí i přehled o tom, co se monitoruje. Poskytovat tento přehled v podobě seznamu metadat je přitom v jiných zemích běžné. Neposkytnutí dat o epidemii souvisí i s kusým informováním o pracovních skupinách při ministerstvu zdravotnictví. Po opakovaných žádostech jsme konečně obdrželi informaci o členech pracovních skupin, ale neobdrželi jsme další informace k jejich činnosti – frekvence setkávání, stručné zápisy,” komentuje Richterová.

Richterová také upozorňuje, že není známé složení Laboratorní skupiny COVID: „Navíc je s podivem, že ani jedna z uvedených komisí nemá explicitně na starost testovací a trasovací algoritmus. Možná nejvíce se tomu blíží laboratorní skupina, avšak u té jsme neobdrželi informace o složení a zdá se, že řeší zejména technikálie ohledně PCR testů.” Podle Richterové by měl Ústřední krizový štáb dostávat na každé týdenní jednání pravidelné analytické zprávy o průběhu testování a návrhu cílů na další období, o vývoji epidemie s predikcí na příští týdny a o chodu a výhledu implementace chytré karantény.