Praha, 27. května 2021 – Během dnešního projednávání Národního plánu obnovy, který rozhodne o investování částky 200 miliard korun do rozvoje české ekonomiky, odmítli poslanci vládního hnutí ANO návrhy usnesení Pirátů, jejichž cílem je záruka transparentního a férového proplácení dotací. Návrhy pirátského poslance Františka Kopřivy, aby se při vyhodnocování žádostí o dotace zohledňovala udržitelnost projektů a aby v IT byla upřednostňována řešení s otevřeným zdrojovým kódem, vycházejí z požadavků Pirátů, jejichž cílem je minimalizovat rizika korupce. Ta je v souvislosti se současnou českou vládou, dotacemi a střetem zájmů premiéra Andreje Babiše celoevropsky diskutovaným tématem.

„Vzhledem ke špatným zkušenostem s čerpáním z evropských fondů jsme vyzvali vládu, aby zajistila transparentní a férové rozdělování těchto peněz a aby vytvořila pro firmy a samosprávy přívětivý systém pro žádosti o dotace. Protože dlouhodobě prosazujeme zásadu, že software financovaný z veřejných zdrojů má mít otevřený kód, žádali jsme, aby princip “veřejné peníze, veřejný kód” vláda upřednostňovala v IT zakázkách. Tento princip posiluje veřejnou kontrolu, zvyšuje bezpečnost a chrání před nezdravou závislostí státních institucí na jednom dodavateli. Bohužel vládní hnutí ANO naše výzvy ignoruje a nemá zájem zefektivnit čerpání evropských fondů. To ve výsledku poškozuje jak žadatele v Česku, tak Evropskou unii v očích veřejnosti,” uvedl svolavatel schůze František Kopřiva.

„Oceňujeme příslib vlády, že krajinná opatření pro zadržování vody bude maximálně zohledňovat přírodě blízká řešení – čili méně betonových nádrží a více tůní nebo mokřadů - a příslib investic do revitalizací brownfieldů. Budeme pečlivě sledovat, aby nezůstalo jen u slibů na papíře, ale aby projekty tyto cíle doopravdy splňovaly,” dodal Kopřiva.

Národní plán obnovy bude základem pro čerpání téměř 200 miliard korun z tzv. evropského Fondu obnovy. Piráti a STAN proto několik měsíců naléhali na vládu, aby jasně specifikovala své záměry a uvedla, jakým způsobem chce kabinet tyto zdroje zužitkovat. Vedle prvků transparence a kontroly, které zamezí korupci a vyvádění prostředků, jsou pro Piráty důležitými obsahovými prvky modernizace ekonomiky a podpora lidí v přechodu k perspektivnějším odvětvím, nikoliv sanace neudržitelných sektorů zastarávajících odvětví.

V říjnu 2020 zveřejnila vláda první verzi Národního plánu obnovy, ta ale nebyla zpracována kvalitně a byla kritizována širokým spektrem subjektů. Vláda finální dokument schválila až 17. května po několikerých urgencích Pirátů.

Plné znění usnesení navržených poslancem Pirátů Františkem Kopřivou (1-3) a poslancem KDU-ČSL Ondřejem Benešíkem (4):

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:

  1. vyzývá vládu, aby v zájmu transparence a vyšší efektivity investic v oblasti digitalizace upřednostňovala v maximální možné míře řešení s otevřeným zdrojovým kódem, neboť princip „veřejné peníze, veřejný kód” posiluje veřejnou kontrolu, zvyšuje bezpečnost a chrání před negativními efekty závislosti na dodavateli;
  2. požaduje, aby vyhodnocování žádostí o podporu probíhalo transparentním a předvídatelným způsobem a aby stát s žadateli komunikoval;
  3. doporučuje, aby u projektů financovaných z evropských fondů byl kladen důraz na jejich udržitelnost, tedy aby investice a reformy měly dlouhodobý dopad;
  4. vyzývá vládu, aby vytvořila koordinační platformu všech dostupných dotačních možností a finančních nástrojů tak, aby nedocházelo k duplicitám a „kanibalizaci” jednotlivých programů a zlepšila se přehlednost možností pro žadatele.