Praha, 21. května 2020 – Piráti a ODS sebrali podpisy poslanců nezbytné pro svolání mimořádné schůze v příštím týdnu. Na ní chtějí vystavit účet vládě za její působení v období pandemické krize a přípravě státu na hrozící druhou vlnu. Řešit se bude pomoc skupinám občanů postiženým krizí, ale i míru spolupráce vlády s nevládními stranami, kterou vláda na začátku krize slíbila a následně poslancům neodpovídala na dotazy a neposkytovala informace. Součástí bude také projednání návrhu na zřízení vyšetřovací komise k podezřelým nákupům ochranných pomůcek na ministerstvech, na které analytický tým Pirátů a média upozornily.

„Česká republika zvládla první vlnu koronaviru poměrně dobře, rozhodující byl rozumný přístup občanů a jejich angažovanost. Rozhodně však nemáme vyhráno, protože může přijít další vlna, stále nefunguje chytrá karanténa, stát nesdílí podrobné aktuální statistiky s vědci, zatajuje informace a v opatřeních je chaos. Vláda převzala víc než polovinu opatření navržených opozicí, téměř výhradně však s několikatýdenním zpožděním, aby mohla návrhy vydávat za své. Tato zdržení znamenala komplikace pro statisíce občanů v nejistotě a demonstrovala nezodpovědný přístup vlády založený na sebeprezentaci a pravidelných tiskových konferencích, na nichž vláda ze dne na den měnila nařízení. Máme proto připravené hodnocení vlády, které vychází z dat a analýz. Navrhneme proto usnesení Sněmovny zavazující vládu k preventivním opatřením proti druhé vlně epidemie, aby se nemohla opakovat stejná situace,” uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Po zhodnocení postupu vlády projedná Sněmovna bod věnovaný skupinám občanů, kteří neobdrželi žádnou pomoc. To se týká například zaměstnanců na DPP, kteří si zároveň platili pojištění. Následovat bude bod o pořízení ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu a také zvažované vládní intervence, jako je aktuální nákup leteckého přepravce Smartwings. V návaznosti na předchozí body bude závěrečným bodem mimořádné schůze návrh na zřízení vyšetřovací komise k nákupům zdravotnického materiálu. Na konci dubna předali Piráti podnět NKÚ k zahájení kontrolní akce ve věci nákupu pomůcek Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví.

„Nákupy ochranných pomůcek na základě výjimky během nouzového stavu dosahovaly řádově miliard korun z veřejných zdrojů. Piráti a někteří investigativní novináři rozkryli řadu podezřelých nákupů a na základě našich podnětů se věcí zabývá NKÚ a FAÚ. Podezřelé a předražené nákupy zboží za stamiliony, včetně dokládání falešných certifikátů od nastrčených firem a lidí, medializovaly i sdělovací prostředky, včetně faktu, že dodávky obsahovaly nekvalitní nebo vadný materiál, a to mnohdy i bez platného certifikátu. Vláda následně přišla s pochybnou změnou zákona o veřejných zakázkách, ve které by se takové nekalé praktiky legalizovaly nastálo a pro všechny resorty státu. Během krize jsme byli jako konstruktivní opozice zdrženliví. Nicméně teď je situace pod kontrolou a je ve veřejném zájmu, abychom nákupy prověřili, vyvodili odpovědnost a navrhli zlepšení systému. Zde může vyšetřovací komise sehrát zásadní roli,“ dodal předseda strany Ivan Bartoš.