„Je to jeden z klíčových zákonů tohoto volebního období. Každý člověk musí mít zaručeno férové zacházení a ochranu práv. Záruky nezávislosti státních zástupců jsme slibovali na statisícových občanských shromážděních během bývalé vlády, kdy hrozilo politicky motivované odvolání Pavla Zemana paní ministryní Benešovou,” říká Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů.

V současné době může vláda na návrh ministra spravedlnosti odvolat nejvyššího státního zástupce i bez důvodu. Nový zákon to změní. „Odvolání bude možné jen v případě, že šéf státních zástupců vědomě poruší své povinnosti nebo zásadním způsobem ohrozí důvěru v řádnou práci státního zastupitelství,” vysvětluje Michálek. Rozhodnutí o odvolání nejvyššího státního zástupce bude přezkoumatelné u Nejvyššího správního soudu.

„Za Piráty uděláme všechno pro to, aby státní zastupitelství nebyla politizována. A podařilo se nám prosadit pojistky proti politicky motivovanému odvolání nejvyššího státního zástupce. Nedává smysl, aby nejvyšší státní zástupce na jedné straně prověřoval možné korupční kauzy mocných a na druhé straně byl jimi kdykoliv odvolatelný bez udání důvodu. Prosadili jsme také funkční období a transparentní výběrová řízení,“ konstatuje Michálek, který se na vyjednávání novely podílel a změny navrhoval již během minulého volebního období.

Funkce nejvyššího státního zástupce bude také spojena s požadavkem na dostatečnou předchozí praxi: „Tento post vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti, proto chceme, aby podmínkou jmenování byla praxe ve funkci státního zástupce,” doplňuje Michálek.

Novela zákona o státních zástupcích se projednává desítky let. Jde o další protikorupční zákon po přísnějším zákoně proti střetu zájmů, důslednějším zákoně o veřejných zakázkách, rozšíření práv občanů na informace či zavedení ochrany pro whistleblowery. Na změnu státních zastupitelství bude také navazovat přísnější kárná odpovědnost pro šéfy státních zastupitelství, kteří moci zneužijí.